Snelle levering in 3-4 werkdagen
Klantenservice
0900-525 0 525
Gratis geleverd
vanaf € 500,-
Om Pulsiva Nederland volledig te kunnen gebruiken, raden wij u aan JavaScript in uw browser te activeren.

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Pulsiva België

 

§ 1 Algemene clausule

Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, tenzij door ons anders geformuleerd. De onderneming handelt met noch levert aan consumenten.
Online verkopen via www.pulsiva.com/be-nl kunnen alleen binnen België geleverd worden. 

 

§ 2 Bestellen

Via internetwww.pulsiva.com

Per telefoon: 02 - 400 39 40 (lokaal tarief), van ma-vr van 8:30-17:00.

Per post: Pulsiva – 67961 Strasbourg, Cedex 9

Per e-mailinfo-service@pulsiva.com

Pulsiva kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen bij toegang tot de website, een storing of onderbreking  tijdens of na het sluiten van een order of de eventuele gevolgen daarvan bij gebruik van de website.

 

§ 3 Bevestiging

De klant aanvaard deze voorwaarden bij het plaatsen van een order en het klikken op de knop “bestellen”. Alle verplichte velden moeten worden ingevuld voor het registreren en het plaatsen van een bestelling. De bestelling wordt pas definitief na goedkeuring door Pulsiva.


Pulsiva heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien, en voor zover de koper met de nakoming van enige verplichting jegens de verkoper in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de verkoper in betalingsmoeilijkheden verkeert.


Tenzij anders is bewezen, worden alle transacties tussen Pulsiva www.pulsiva.com/be-nl op haar website en haar klanten als bewijs opgenomen.

 

§ 4 Beschikbaarheid

Onze product aanbiedingen zijn geldig tot ze zichtbaar zijn op onze site en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. Een indicatie over de beschikbaarheid van onze producten worden zichtbaar op het moment van plaatsen van een bestelling. Wanneer een product niet voorradig is na het plaatsen van een bestelling zal de klant via telefoon, mail of post hierover geïnfomeerd worden. Indien wenselijk wordt op verzoek van de klant de bestelling geannuleerd en zal de terugbetaling binnen twee weken op de daarvoor opgegeven bankrekening geschieden.
In geen enkel geval kan Pulsiva verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onbeschikbaarheid van de producten en de mogelijke gevolgen hiervan zodra de klant is geïnformeerd zoals hierboven aangegeven.

 

§ 5 Levering en transport

De levering geschiedt door één van onze pakketdiensten tot aan de deur op werkdagen binnen 2-3 werkdagen. Deze termijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de voorraad bij grotere partijen. Indien de levering is vertraagd om reden buiten schuld van de verkoper om, moet een latere leveringsdatum dan afgesproken in acht worden genomen. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht tot annulering of aanspraak op schadevergoedingen danwel boetes. Levering geschiedt wanneer de klant aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Verzendkosten bedragen € 11,99 bij een bestelling tot € 300, bij bestellingen groter dan € 300 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. 

 

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De verkoper heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen en voor zover de koper met de nakoming van enige verplichting  jegens de verkoper in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de verkoper in betalingsmoeilijkheden verkeert. In gebreke  blijven na een termijn kan leiden tot claims van eigendom. Deze bepalingen voorkomen geen risico van verlies en beschadiging van de goederen en schade die ze kunnen veroorzaken tijdens transport van levering aan de koper. 

 

§ 7 Prijzen

Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn in euro’s exclusief BTW, exclusief verzendkosten en exclusief de eventueel van toepassing zijnde van overheidswege voorgeschreven verwijderingsbijdrage tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De korting bij directe betaling is al in de prijs verwerkt. Verdere kortingen worden niet verstrekt.


De prijzen in de catalogus zijn van kracht op het moment van de bestellingsbevestiging, onder voorbehoud van belangrijke verandering in de inkoopprijzen.

 

§ 8 Betaling

Betaling vinden zonder enig recht op korting online danwel per creditcard of door storting of overmaking op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening. Betalingen van facturen op rekening dienen binnen 30 dagen na ontvangst te worden voldaan. Betaling op rekening kan alleen na goedkeuring van een kredietcontrole door Pulsiva. 

 

§ 9 Boetes

Alle kosten, welke voor de verkoper voortvloeien uit het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de koper van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de koper. Deze kosten worden door de verkoper en de koper gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom met een forfaitaire bedrag van € 40 vastgelegd in Artikel L441-6.
Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de verkoper en de koper worden bij en berecht door de rechtbanken Straatsburg (Frankrijk).

 

§ 10 Garantie

Een twee-jaar garantie wordt aangeboden voor elke storing van een apparaat veroorzaakt buiten schuld van de klant. In geval van reparatie bij een defect, worden voor de klant geen reparatie en retourkosten in rekening gebracht. Op uitdrukkelijk verzoek kan er vergelijkbare vervangende apparatuur ter beschikking worden gesteld voor de klant, dit ten tijde voor de periode van onbeschikbaarheid. Deze garantie is alleen geldig voor producten uit de huidige catalogus en online producten op het moment van de bestelling, gemarkeerd met "2-jaar garantie." 
 

§ 11 Retourneren

Pulsiva biedt de koper het recht op retourneren binnen 15 dagen vanaf de datum van levering van het product tot de datum van retour met het authentieke poststempel. Uitgezonderd zijn retouren voor reparatie, deze worden na deze datum niet aanvaard. Kosten van de retour zijn voor rekening van de klant. Retourneren is alleen toegestaan voor producten in perfecte staat voor wederverkoop, ongebruikt, en in de originele verpakking. Uitgezonderd, gedragen en gewassen textiel, of op maat en meter stoffen kunnen niet worden geretourneerd. Wanneer de bestelling retour is ontvangen behoudt de koper het recht om het bedrag van de bestelling terug te ontvangen. 

 

§ 12 Gegevensbescherming 

Hieronder vindt u de informatie van Pulsiva die van kracht zijn voor de bescherming van persoonsgegevens op haar site www.pulsiva.com/be-nl

Wat doen wij met uw gegevens?

Om uw bestelling zo goed mogelijk te kunnen behandelen vragen wij om een aantal persoonlijke gegevens:
- Uw bedrijfsnaam, naam contactpersoon en adres: deze gegevens zijn van belang voor de juiste levering van uw pakket.
- Uw emailadres: hierop kunt u uw orderbevestging ontvangen of bij vragen geïnfomeerd, ook kunt u per mail alle nieuws en onze online aanbiedingen ontvangen.
- Uw telefoonnummer: hiermee stelt u ons in de gelegenheid contact met u op te nemen bij vragen of voor meer informtatie.
- Uw klantnummer: om u te identificeren.
- Uw bankgegevens: deze dienen voor de betaling van uw bestelling.


Alle gegevens met een (*) zijn verplichte velden, deze zijn nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren. De overige gegevens zijn optioneel en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden om ons maatwerk en service te blijven verbeteren.

Gegevenbescherming

De persoonlijke gegevens die op deze website worden ingevuld zal worden opgeslagen en gebruikt, in overéénstemming met de wet “informatie en vrijheid" van 6 januari 1978. Gebruikers van deze site hebben het recht tot toegang, te corrigeren en te verwijderen, uit te voeren vanaf:

EM Group France
67961 Strasbourg
Cedex 9

Pulsiva heeft deze site verklaring vastgelegd en uitgevoerd bij de Nationale Commissie (CNIL) onder nummer 855112.

 Gebruik van cookies

Pulsiva maakt gebruik van cookies om browsen en winkelen op onze site zo comfortable mogelijk te maken.
Cookies zijn kleine bestanden die zijn geïnstalleerd op uw computer zodat wij u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Door de opgeslagen bestanden kunnen wij u herkennen tijdens een bezoek op onze site: IP-adres. Navigatie gegeves op onze site, datum, tijd en persoonlijke gegevens (naam, emailadres, etc.) zijn niet opgenomen in deze cookies.

Wij informeren u dat u op elk moment bezwaar kunt maken tegen registratie van cookies in het configureren van uw browser in menu ´Extra´  en dan ´Opties´.

 

§ 13 Jurisdictionele clausule

Op alle overeenkomsten (als mede alle contracten met Pulsiva in België) is het Franse recht van toepassing. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen verkoper en de koper, dienen aanhangig gemaakt te worden bij en berecht worden door de bevoegde rechter van de rechtbank Straatsburg Frankrijk, dit is de reden dat alle correspondentie franstalig is vastgelegd (facturen, etc.).

EM Group France
67961 Strasbourg Cedex 9

Recent bekeken
Naar boven