The version of your browser is not full supported, please update the browser to e.g. Google Chrome for the entire experience.
Hurtig leveranse innen 3-6 arbeidsdager
Kundeservice
21 93 19 69
Fraktfritt
over 6000 kr
Kundeservice
21 93 19 69
Kostenfreie Hotline (Mo-Fr | 10-18 Uhr)

Personvernspolicy

1. Viktig informasjon om GDPR-personvernforordningen

Allment

Nedenfor får du en enkel oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker vår nettside Personopplysninger er alle typer opplysninger som kan brukes til å identifisere deg. Deretter følger detaljert informasjon om personvern.

Datainnsamling på vår nettside

Hvem er ansvarlig?

Bearbeidingen av informasjon på denne webplassen skjer av nettsideeieren. Kontaktinformasjon til webplasseieren finner du under Behandlingsansvarlig nedenfor.

Hvordan samler vi inn data?

Personopplysningene dine samles dels inn gjennom at vi får dem fra deg, som når du fyller inn et kontaktskjema. Øvrig informasjon samles inn automatisk via våre IT-system når du besøker vår nettside. Dette er framfor alt tekniske data (som nettleser, operativsystem eller tidspunktet du besøkte siden). Innsamling av denne informasjonen skjer automatisk så fort du kommer inn på nettsiden.

Hva bruker vi opplysningene til?

En del av informasjonen samles inn for å sikkerstille at nettsiden fungerer som den skal. Annen informasjon kan brukes for å analysere brukeratferd.

Hvilke rettigheter har du?

Du har dessuten rett til å klage til rett tilsynsmyndighet. Du har også under visse omstendigheter rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. Mer detaljert informasjon om dette finner du under Behandlingsansvarlig.

Du har dessuten rett til å klage til rett tilsynsmyndighet. Du har også under visse omstendigheter rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. Mer detaljert informasjon om dette finner du under Rett til begrensing nedenfor.

Analyseverktøy og verktøy fra tredje part

Når du besøker vår nettside kan din surfeatferd bli statistisk evaluert. Dette skjer framfor alt ved hjelp av informasjonskapsler, eller cookies som det også kalles, og forskjellige analyseprogrammer. Normalt sett skjer analysen anonymt, dvs. at den ikke kan spores tilbake til deg. Du kan reservere deg fra denne analysen gjennom å benytte deg av visse verktøy. Detaljert informasjon om disse verktøyene og dine innvendingsmuligheter finner du nedenfor.

2. Allmenne henvisninger og pliktinformasjon

Personvern:

Beskyttelsen av din integritet er svært viktig for oss, og vi behandler personopplysningene dine konfidensielt i samsvar med lovbestemmelser og EUs personvernforordning (GDPR).

Når du bruker nettstedet vårt, samles det inn ulike personopplysninger. Personopplysninger er alle typer opplysninger som kan brukes til å identifisere deg. En mer detaljert forklaring finner du i teksten nedenfor.

Vi vil informere deg om at det kan være sikkerhetshull i dataoverføringen, f.eks. ved e-postkommunikasjon. En fullstendig vanntett beskyttelse mot tredjeparter er ikke mulig.

Behandlingsansvarlig

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvernreglene eller dine personopplysninger, kan du når som helst kontakte den behandlingsansvarlige:

Erwin Müller Group Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö

Organisationsnr.: 556695–9234
Telefon: 21 93 19 70
E-mail: privacy@em-group.no
Momsreg. nr: SE 556 695 923 401
Administrerende direktør: Anneli Bell

 

Behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet eller metoden for behandling av personopplysningene. Dette kan være f.eks. navn, e-postadresser eller lignende.

Tilbaketrekking av samtykke

Mange typer behandlinger av personopplysninger er kun mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake det samtykket du allerede har gitt. Det er tilstrekkelig med en uformell epost til oss. Lovligheten av behandlingen av personopplysningene som har blitt uført før tilbaketrekkingen fant sted forblir upåvirket.

Rett til å innvende mot innsamling av personopplysninger i spesielle tilfeller samt ved direktereklame (Artikkel 21 i GDPR)

Om behandlingen av personopplysningene gjøres på grunnlag av artikkel 6.1 bokstav e eller f i GDPR har du rett til, om du kan henvise til din spesifikke situasjon, å når som helst gjøre innvendinger mot behandlingen av personopplysningene dine. Dette omfatter også personlig tilpasset reklame og som legger disse bestemmelser til grunn. Det rettslige grunnlaget som behandlingen bygger på finnes i denne personvernspolicyen. Om du har innvendinger mot behandlingen av personopplysningene, vil vi opphøre å behandle dine personopplysninger såframt vi ikke kan påvise at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for behandling som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter eller om det gjøres for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav (innvending i henhold til artikkel 21 nr. 1 i GDPR).

Om personopplysningene behandles for å benyttes til direktemarkedsføring har du rett til å når som helst innvende mot behandlingen av de opplysninger som brukes til dette formål, inkludert personlig anpasset reklame i den utstrekning som denne har en sammenheng med direktemarkedsføringen. Om du innvender kommer ikke dine personopplysninger til å brukes til direktemarkedsføring lenger (innvending i henhold til artikkel 21 nr. 2 i GDPR).

Rett til å klage til tilsynsmyndigheten

Når det gjelder brudd mot personvernforordningen (GDPR) har dy rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndighetene på hjemstedet ditt, der arbeidsplassen din er eller stedet der vi har vårt hovedkontor. Retten til å klage påvirkes ikke av andre administrative eller rettslige tiltak.

Rett til å få tilgang til personopplysningene

Du har rett til å få tilgang til de personopplysningene som vi behandler automatisk basert på ditt samtykke eller som en del av oppfyllelsen av en kontrakt., utlevert til deg eller tredjepart i et maskinlesbart format. OM du krever en direkte overførsel av personopplysningene til en annen ansvarlig person gjøres dette kun i tilfeller der det er teknisk mulig.

SSL/TLS-kryptering

Denne nettsiden benytter seg av en SSL/TLS-kryptering mellom webserveren og din webleser. Dette av sikkerhetsgrunner og å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, som f.eks. bestillinger. For å se om en nettside er kryptert kan du se i adressefeltet på nettleseren. Står det «https://» istedenfor bare «http://» er tilkoblingen kryptert og du de opplysningene du sender fra de kan ikke leses av tredjepart. Også låsikonet i webleseren indikerer at nettsiden er sikker.

Kryptert betaling på denne nettsiden

Om du, etter å ha inngått en avgiftsbasert avtale, er skyldig å gi oss dine betalingsopplysninger behøver vi disse for å kunne gjennomføre avtalen. Betalingstransaksjoner (som Visa/MasterCard) gjøres utelukkende via SSL/TLS-kryptert avslutning. Står det «https://» istedenfor bare «http://» og du kan se et låsikon i webleseren, er tilkoblingen kryptert og de opplysninger du sender til oss kan ikke leses av tredjepart.

Informasjon, sperre, slette og korrigere

Du har, innenfor rammen for gjeldende lovbestemmelser, når som helst rett til å få informasjon om dine lagrede personopplysninger, deres opphav og mottakere samt formålet med behandlingen av opplysningene, kostnadsfritt. Ved behov har du også rett til å korrigere, sperre eller slette disse opplysningene. For ytterligere informasjon om dine personopplysninger, vennligst kontakt oss når som helst – kontaktopplysningene finner du under Behandlingsansvarlig.

Rett til begrensning

Du har rett til å kreve en begrenset behandling av dine personopplysninger. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som angis under Behandlingsansvarlig. Retten til å begrense behandlingen gjeler i følgende tilfeller:
 
 • Om du bestrider riktigheten i dine personopplysninger som er lagret hos oss trenger vi vanligvis tid for å verifisere dette. I mellomtiden har du rett til å kreve en begrensning av behandlingen av personopplysningene.
 • Om behandlingen av personopplysningene dine har skjedd på ulovlig grunnlag kan du kreve en begrensning av databehandlingen i stedet for å få de slettet.
 • Om vi ikke lenger har behov for personopplysningene dine, men du behøver dem for å utøve, eller forsvare lovlige rettigheter, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses i stedet for at de slettes.
 • Om du har gjort innvendinger på grunnlag av artikkel 21.1 i GDPR, må dine interesser veies opp mot våre. Så lenge det ikke er tydelig hvem sine interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve begrensing av behandlingen av personopplysningene dine.
 • Om du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse opplysningene kun brukes med ditt samtykke eller med det formål å oppfylle juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person. De får også brukes om det er av allmenn interesse for den Europeiske unionen eller en av medlemsstatene.

3. Innsamling av opplysninger

Bruk av informasjonskapsler

For å gjøre besøket i nettbutikken vår enkelt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskapsler. Hvis personopplysninger behandles med disse informasjonskapslene, gjøres dette på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Vår interesse for å optimalisere nettbutikken vår anses som berettiget i samsvar med det ovennevnte rettslige grunnlaget.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker blir fjernet etter at nettleserøkten er avsluttet, det vil si etter at du har avsluttet nettleseren (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler blir værende på enheten din og gjør at vi kan gjenkjenne nettleseren din ved ditt neste besøk (vedvarende informasjonskapsler). Andre typer informasjonskapsler, f.eks. for analyse av surfevaner, omtales lenger nede i denne teksten.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du får informasjon om innstillingen av informasjonskapsler og kan bestemme om du vil godkjenne dem hver for seg eller om du vil utelukke godkjenning av informasjonskapsler i spesifikke tilfeller eller helt og holdent. Unnlatelse av å godta informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten i vår nettbutikk.

Serverlogg

Tilbyderen av sidene registrerer og lagrer automatisk informasjon i en serverlogg som nettleseren din automatisk sender til oss. Det kan f.eks. være:

 • Nettlesertype/-versjon
 • Operativsystem som er brukt
 • Henvisningsadresse (den tidligere besøkte siden)
 • Vertsnavn for datamaskinen du fikk tilgang fra (IP-adresse)
 • Tidspunkt for serverforespørsel
 • IP-adresse

Denne informasjonen kombineres ikke med andre data. Registrering av disse opplysningene skjer i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR.

Kontakt via skjema, e-post eller telefon

Når vi kommuniserer via kontaktskjema, e-post eller telefon, blir de angitte kontaktopplysningene lagret med sikte på behandling av saken din. Vi overfører ikke disse opplysningene til tredjepart uten ditt samtykke. Opplysningene blir behandlet i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og b) i GDPR. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å melde fra om det via e-post. Opplysninger som er behandlet før tilbaketrekkingen av samtykke, blir ikke omfattet av dette.

For kommunikasjon via e-post eller telefon som har med eksisterende eller igangsatte avtaler å gjøre, skjer databehandling i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR. I andre tilfeller av databehandling skjer det med ditt samtykke og/eller ut fra vår interesse av å kontinuerlig effektivisere arbeidet vårt, i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a eller b i GDPR.

Opplysningene som er lagt inn eller samlet inn ved vår kontakt, blir beholdt av oss til du ønsker å slette dem, trekke tilbake samtykket ditt eller til årsaken til lagring av opplysningene ikke lenger foreligger (f. eks. etter at din sak er ferdigbehandlet). Lover og lovpålagte lagringsperioder blir ikke berørt.

Registrering på denne nettsiden

Du kan opprette en kundekonto for å benytte flere funksjoner på nettstedet vårt. Opplysningene som oppgis ved registrering, vil bare bli brukt i det aktuelle tilfellet eller til den aktuelle tjenesten. De obligatoriske feltene må fylles ut helt, ellers vil det ikke være mulig å registrere kundekontoen. Ved viktige endringer, som endring i tilbud eller tekniske endringer, bruker vi den oppgitte e-postadressen for å informere deg.

Det er valgfritt å opprette en kundekonto, og den er basert på ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR. Du kan når som helst se og endre opplysningene som er lagret på kundekontoen din samt tilbakekalle kundekontoen. Dersom du trekker tilbake samtykket ditt, kommer vi ikke til å behandle opplysningene dine. Til dette trengs det bare en e-post til oss. Opplysninger som allerede er behandlet, omfattes ikke av tilbakekallingen.

Opplysningene om samles inn gjennom din registrering lagres av oss så lenge du er registrert på vår nettside, og slettes i samsvar med gjeldende lovkrav når de ikke lenger trengs. Rettslige lagringsperioder påvirkes ikke. En overføring av dine opplysninger til tredjepart uten uttrykkelig samtykke, for eksempel i reklameøyemed, forbeholder vi oss retten til innenfor lovens rammer.

Funksjon for innsending av vurderinger på dette nettstedet

Vår kommentar- og vurderingsfunksjon lagrer IP-adressen til brukeren som skriver en vurdering. Siden vi ikke sjekker kommentarene og vurderingene før de blir publisert, trenger vi denne informasjonen hvis vurderingen er i strid med loven. Det kan f.eks. være krenkende utsagn eller propaganda.

Lagring av IP-adresse

Vår kommentar- og vurderingsfunksjon lagrer IP-adressen til brukeren som skriver en vurdering. Siden vi ikke sjekker kommentarene og vurderingene før de blir publisert, trenger vi denne informasjonen hvis vurderingen er i strid med loven. Det kan f.eks. være krenkende utsagn eller propaganda.

Vurderingens lagringstid

Kommentarer og tilhørende opplysninger (f.eks. e-postadresse, navn) lagres og blir liggende på nettstedet vårt til det kommenterte innholdet er helt slettet, eller til kommentaren må slettes av juridiske grunner (for eksempel hvis det er snakk om støtende kommentarer).

Rettslig grunnlag

Kommentarene lagres på grunnlag av ditt samtykke (artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. For å gjøre det er det tilstrekkelig at du sender oss en vanlig e-post. Lovligheten ved databehandlingen som allerede er utført, blir ikke påvirket av tilbakekallingen.

Behandling av kunde- og avtaledata

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare når det er gode grunner til det eller det har skjedd en endring i rettsforholdet. Dette gjøres i samsvar med behandlingen av data for avtaler i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i GDPR. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger via nettstedet vårt (brukerdata) bare når det er nødvendig for å muliggjøre brukerens besøk på nettstedet.

Innsamlede kundedata fjernes i henhold til loven etter at avtalen er avsluttet. Lovbestemt oppbevaringsperiode blir ikke berørt av dette.

Dataoverføring ved avtale til nettbutikk, forhandler, forsendelse av varer, tjenester og digitalt innhold

Vi videreformidler bare personopplysninger til tredjepart når det er nødvendig for avtalen. Det kan f.eks. være en virksomhet som utfører vareleveransen eller er involvert i betalingsprosessen. Ytterligere formidling av personopplysninger skjer bare når du eksplisitt har akseptert dette. Formidling av dine personopplysninger for reklame skjer innenfor lovens rammer.

Artikkel 6 nr. 1 bokstav b i GDPR danner grunnlaget for databehandling som har med avtaler å gjøre. Artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR ligger til grunn for bruk av personopplysninger til reklame i regi av oss eller tredjeparter.

Kredittvurdering og -score

I tilfeller der vi leverer før vi mottar betaling, f.eks. ved kjøp mot faktura, forbeholder vi oss retten til å innhente identitets- og kredittopplysninger fra spesialiserte servicevirksomheter (kredittvurderingsbyråer) for å beskytte våre berettigede interesser. Til dette formålet overfører vi nødvendige personopplysninger for kredittvurdering til følgende virksomheter:

 • Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München
 

Kredittopplysningene kan inneholde sannsynlighetsverdier (scoreverdier) som beregnes ut fra vitenskapelig anerkjente matematisk-statistiske metoder og som blant annet inkluderer adresseopplysninger. Vi bruker opplysningene vi dermed får frem for å ta en veloverveid beslutning om å opprette, gjennomføre eller avslutte avtaleforholdet. Vi tar hensyn til dine beskyttelsesverdige interesser i samsvar med lovgivningen.Kredittopplysningene kan inneholde sannsynlighetsverdier (scoreverdier) som beregnes ut fra vitenskapelig anerkjente matematisk-statistiske metoder og som blant annet inkluderer adresseopplysninger. Vi bruker opplysningene vi dermed får frem for å ta en veloverveid beslutning om å opprette, gjennomføre eller avslutte avtaleforholdet. Vi tar hensyn til dine beskyttelsesverdige interesser i samsvar med lovgivningen.

Rettsgrunnlaget for disse overføringene er artikkel 6 nr. 1 bokstav b) og f) i GDPR. Overføringer på grunnlag av disse bestemmelsene kan bare gjøres i den grad det er nødvendig for å beskytte de berettigede interessene til vårt selskap eller tredjeparter, og kan ikke veie tyngre enn de registrertes grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger.

Du har mulighet til å presentere dine synspunkter for de ovennevnte virksomhetene og bestride beslutningen.

Databehandling til annonseringsformål

På bakgrunn av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) har behandlingsansvarlig en berettiget interesse av databehandling til annonseringsformål. For å kunne kontakte kunder på en personlig måte, forbeholder vi oss også retten til å bruke fornavn, etternavn, e-postadresse, organisasjonsnummer, gate, postnummer og poststed ut fra dette rettslige grunnlaget. Hvor lenge personopplysningene lagres til reklameformål avhenger av om lagringen kreves med sikte på å oppnå formålet. Opplysningene blir slettet senest to år etter at de sist ble brukt i annonseringssammenheng.

Egne annonseringsformål og tredjeparter

Med mindre du har inngått en avtale med oss eller fått tilsendt en reklamemelding, vil vi betrakte deg som en eksisterende eller potensiell kunde. I disse tilfellene behandler vi ditt navn og din adresse for å gi deg informasjon om nye produkter og tjenester. Vi forbeholder oss retten til, ut fra våre berettigede interesser, å overføre adresseopplysningene dine til nøye utvalgte avtalepartnere innen postordre, telekommunikasjon og leverandører av lignende produkter, slik at de også kan informere deg om produktene sine. Deling av personopplysninger med tredjeparter kan skje, men bare til våre leverandører som er forpliktet til å håndtere dine personopplysninger slik vi spesifiserer så vel som sikkert og konfidensielt. Eller til våre distributører, partnere, til markedsføring og når du har valgt å dele dine personopplysninger for forskjellige funksjoner via vår hjemmeside.

Interessebaserte annonser

For at du bare skal motta annonser som antas å være av interesse for deg, kategoriserer vi kundeprofilen din og supplerer den med tilleggsinformasjon. Det blir her anvendt statistisk informasjon samt informasjon om deg selv (f.eks. grunnleggende opplysninger for kundeprofilen din). Hensikten er å tilby deg annonser som utelukkende er fokusert på dine faktiske eller antatte behov og unngå å plage deg med uinteressante annonser.

Rett til å protestere

Du kan når som helst, kostnadsfritt og med fremtidig virkning protestere mot databehandlingen for ovennevnte formål for den aktuelle kommunikasjonskanalen. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post eller et brev til kontaktinformasjonen du finner under Behandlingsansvarlig.

Hvis du motsetter deg dette, blir den nåværende kontaktadressen din sperret for videre behandling for annonseringsformål. Du har også rett til å få informasjon, sperre eller slette opplysningene samt å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten. I unntakstilfeller kan du få tilsendt annonsemateriell selv etter at vi har mottatt protest fra deg. Dette skjer av tekniske årsaker og avhenger av nødvendig ledetid for annonser. Det betyr ikke at protesten din ikke blir tatt hensyn til.

4. Sosiale medier

Vi bruker ikke plugin-moduler for sosiale medier (f.eks. Facebook, Instagram eller YouTube). Vi bruker bare knapper som kobler seg til sosiale mediekanaler når du klikker på dem.

Du kan gjenkjenne en knapp ut fra logoene for sosiale medier. For at vi skal kunne tilby sikkert personvern på vårt nettsted bruker vi ikke plugin-moduler. Dette forhindrer at data blir overført fra nettstedet vårt til sosiale medier-kanaler så snart du får tilgang til nettstedet vårt.

Det er først når du klikker på en knapp at den blir aktivert, og du vil bli omdirigert til den sosiale medier-serveren (krever samtykke). Vi har ingen innflytelse på hvilke opplysninger som behandles av sosiale medier-kanaler. Mer informasjon om personvern finner du på den respektive sosiale medier-siden.

5. Analyseverktøy og reklame

Google Analytics

Denne nettsiden benytter seg av webanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics benytter seg av såkalte «Cookies» eller informasjonskapsler. Dette er filer som lagres på din enhet og som tillater en analyse av hvordan du bruker nettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen overføres vanligvis til en av Googles servere i USA og lagres der.

Lagring av Google Analytics cookies og bruken av deres analyseverktøy er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Nettsideoperatøren har en legitim interesse av å analysere brukernes handlingsmønster for å kunne optimere både nettsiden og annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktivert funksjonen IP-anonymisering på denne nettsiden. Som et resultat av dette kommer din IP-adresse til å forkortes av google innenfor EU og EØS før informasjonen overføres til USA. Kun i unntakstilfeller kommer den fullstendige IP-adressen til å sendes til en googleserver i USA og forkortes der. På oppdrag av webopperatøren for denne nettsiden kommer Google til å benytte seg av denne informasjonen for å analysere din bruk av nettsiden og internettbruk. Informasjonen om IP-adressen som bearbeides av Google Analytics kommer ikke til å slås sammen med annen informasjon som google besitter.

Browser Plugin

Du kan forhindre at informasjonskapsler installeres gjennom å stille inn dette i nettleseren din. Det kan hende at dette fører til at du ikke kan utnytte alle funksjonene på nettleseren fullt ut. Gjennom å laste ned og installere nettlesertilleget Add-on kan du også forhindre innsamling av opplysninger som genereres av informasjonskapselen og er relatert til din bruk av nettsiden (inklusive din IP-adresse) samt forhindre at Google behandler disse opplysningene: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=no.

Innvending mot datainnsamling

Du kan forhindre at dine personopplysninger samles inn av Google Analytics ved å klikke på følgende link: En opt-out-cookie kommer til å stilles inn for å forhindre at dine opplysninger samles inn ved fremtidige besøk på nettsiden: deaktiver Google Analytics

Mer informasjon om vern av personopplysninger i forbindelse med Google Analytics finner du her: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no

Orderbehandling

Vi har en avtale med Google og implementerer fullt ut de strenge kravene for personvern når vi benytter oss av Google Analytics.

Demografiske funksjoner i Google Analytics

Denne nettsiden benytter seg av demografiske funksjoner i Google Analytics. Dette innebærer at det kan tas fram rapporter som inneholder informasjon om besøkernes alder, kjøn og interesser. Disse opplysningene kommer fra interessebasert annonsering fra Google og fra tredjeparts besøkerdata. Disse opplysningene kan ikke tildeles en spesifikk person. Du kan når som helst deaktivere denne i annnoseinnstillingene i din Googlekonto eller innvende mot innsamling av dine personopplysninger av Google Analytics, som beskrevet i avsnittet Innvending mot datainnsamling ovan.

Lagringstid

Lagringstiden gjelder data på bruker- og hendelsesnivå som er koblet til informasjonskapslene, brukeridentifisering (som for eksempel bruker-id) og annonseidentifisering (for eksempel DoibleClick-cookies, reklame-id for android og Idintifier for Advertisers for iOS. Disse opplysningene anonymiseres etter 14 måneder eller slettes. DU finner flere detaljer her:https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=no

Google Analytics Remarketing

Nettstedet vårt bruker Google Analytics Remarketing-funksjonen i forbindelse med Google Ads og Google DoubleClick. Google Analytics Remarketing eies av Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics Remarketing oppretter reklamemålgrupper som er koblet til Google Ads og Google Double Click. På den måten kan personlig tilpasset reklame, basert på bruker- og nettleseratferd på f.eks. en mobiltelefon, tilpasses og vises på en annen enhet, f.eks. et nettbrett eller en datamaskin.

Når du har gitt ditt samtykke, vil Google knytte appen og nettleserhistorikken din til Google-kontoen din. På denne måten kan du logge deg på hvilken som helst enhet og motta den samme, personlige reklamen.

Som støtte for denne funksjonen samler Google Analytics inn Google-autentiserte ID-er fra brukere som er midlertidig koblet til Google Analytics-data. På den måten blir målgrupper definert og opprettet for enhetsovergripende reklame.

Du kan når som helst gripe inn mot enhetsovergripende reklame ved å deaktivere personlig tilpasset reklame i nettleseren din. Her finner du mer informasjon: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Sammenstillingen av de innsamlede opplysningene i Google-kontoen din vil bare skje etter samtykke som du godtar eller ikke godtar for Google i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i GDPR. For dataregistrering som ikke er sammenstilt i Google-kontoen din (for eksempel hvis du ikke har en Google-konto eller hvis du ikke har godtatt dataregistrering), blir opplysningene registrert i henhold til artikkel 6 nr 1 bokstav f) i GDPR. Nettstedseieren har en berettiget interesse av en anonymisert analyse av besøkende på nettstedet for å kunne tilby relevant reklame.

Mer informasjon om personvern finner du i Googles personvern- og bruksvilkår her: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=no

Google AdWords og Google Conversion-tracking

Denne nettsiden benytter seg av Google AdWords. AdWords er et onlineprogram fra Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Google.

Innenfor rammen for GoogleAdwords benytter vi oss av såkalt conversion-tracking. Når du klikker på en Google-annonse slå en informasjonskapsel på for conversion-trackingen. Informasjonskapsler, også kalt cookies er små filer som lagres i din nettleser. Etter 30 dager blir informasjonskapselen deaktivert og brukes ikke for å identifisere besøkeren. Besøker du sider på vårt nettsted i den perioden informasjonskapselen er aktiv kan Google og vi se at du klikket på annonsen og havnet på siden.

Hver Google AdWords-annonsør får en unik informasjonskapsel. Denne kan ikke spores via nettstedet fra oss som Adwords-annonsør. Opplysningene som samles inn via conversion-trackingen genererer konverteringsstatistikk for AdWords-annonsørene som har valgt konverteringssporing. Annonsøren får vite det totale antallet brukere som har klikket på en annonse og blitt omdirigert til en side med conversion-tracking på. Vi får derimot ingen informasjon som kan indentifisere deg personlig. Om du ikke vil inngå i trackingen kan du enkelt deaktivere dette i innstillingene i nettleseren. Da vil ikke din aktivitet bli en del av conversion-tracking-statistikken.

Lagringen av «konverteringscookies» og bruken av tracking skjer i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Vi som nettsideeier har en legitim interesse av å analysere brukermønsteret for å kunne optimere tilbud og reklame.

Mer informasjon om Google AdWords og Google-Conversion-Tracking finner du hher: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Google Marketing Platform

På denne nettsiden benytter vi oss av Google Marketing Platform, en remarketing- og bid-managament-tjeneste fra Google, Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Marketing Platform benytter seg av informasjonskapsler for å vise brukerbaserte annonser. Informasjonskapsler, eller cookies som det også kalles, er små filer som lagres i nettleseren din når du besøker vår nettside og dermed muliggjør en kartlegging av din nettleser. Informasjonskapslene kjenner igjen hvilken annonse som allerede har blitt vist i din nettleser og om du har klikket deg inn på en nettside via annonsen, Informasjonskapsler samler ikke inn personlig informasjon og kan ikke kobles til brukeren. Om du ikke ønsker brukerbasert annonsering kan du velge å deaktivere dette i Googles annonseinnstillinger: https://www.google.com/settings/ads/

Mer informasjon om hvordan Google bruker informasjonskapsler finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Adobe Media Optimizer

Vi bruker Adobe Media Optimizer på nettstedet vårt. Dette er en bid management-tjeneste som leveres av Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Adobe Media Optimizer bruker blant annet informasjonskapsler og tilhørende AMO JS-kartleggingskoder som lagres på datamaskinen din til analyse av bruk av nettstedet. Her blir det overført og lagret data, som IP-adresse og brukeraktivitet, til Adobe Systems server. I noen tilfeller videreføres denne informasjonen av Adobe Systems til tredjepart. Men kun når dette er lovlig og opplysningene behandles av tredjepart.

Microsoft Bing Ads

Vi bruker konverteringssporing fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Når du klikker på en Microsoft Bing-annonse som fører til nettstedet vårt, lagres en informasjonskapsel på datamaskinen din. På denne måten kan Microsoft Bing og vi se at noen har klikket på annonsen vår og blitt omdirigert til en side (konverteringsside). Vi får bare informasjon om det totale antallet brukere som har klikket på en Bing-annonse og deretter blitt videreformidlet til konverteringssiden, ikke personopplysninger for brukeren.

Hvis du ikke vil at informasjonen om din atferd som bruker skal benyttes av Microsoft, kan du deaktivere informasjonskapselen i nettleserinnstillingene. Du kan også motsette deg registrering og behandling av personopplysninger og brukeratferd via informasjonskapsler på denne lenken: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings. Hvis du ønsker mer informasjon om personvern og informasjonskapsler for Microsoft og Bing Ads, kan du gå til dette nettstedet: https://www.microsoft.com/nb-no/trust-center/privacy

Dynamic Yield

Vi benytter oss av tjenester fra Dynamic Yield Ltd (Highlands House, Basingstoke Road, Spencer Wood, Reading, Berkshire, England, RG7 1NT). Ved hjelp av Dynamic Yield optimerer vi vår nettside slik at din brukeropplevelse blir skreddersydd for deg gjennom tilpassede anbefalinger og innhold. Vi bruker sideinnholdet som du har sett på for å anbefale motsvarende eller tematisk relaterte produkter eller annet innhold som er relevant for deg.

Dynamic Yeld samler inn pseudonymisert informasjon om din aktivitet på nettsiden våre. I dette tilfellet benyttes informasjonskapsler via kun pseudonymisert informasjon lagres under en tilfeldig generert ID (pseudonym). Din IP-adresse lagres kun anonymt. En direkte personlig referanse er ikke mulig.

Du kan finne mer informasjon om Dynamic Yield og deres tracking her: Personvern Dynamic Yield

Typeform

Typeform er en tjeneste som tilbyr oppretting og drifting av nettbaserte skjemaer. Vi bruker skjemaene ved personlig tilpasning av produktene for å gjøre prosessen så enkel som mulig, for å skape et tilbud til våre kunder og for å kontakte dem ved spørsmål om personlig tilpasning av produktene. Vi bruker også skjemaene til å lage undersøkelser og få tilbakemeldinger på ulike temaer om f.eks. nettbutikken, katalogene og andre tjenester. Det er vi som er ansvarlige for innholdet i skjemaene og datainnsamlingen, ikke Typeform. Typeform er en tjeneste som tilbys av Typeform SL, Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spania (organisasjonsnummer: CIF B65831836).

Mer informasjon om personvern og individuelle informasjonskapsler finner du på Typeforms nettsted: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

Bruken av Typeform og lagring av Typeforms informasjonskapsler skjer i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Som nettstedseier har vi en berettiget interesse av å analysere besøkendes atferd og våre egne nettsider for å optimalisere reklamen vår.

Wistia

Wistia er en tjeneste for drifting og innebygging av videoer på nettsteder. For å se og spille av videoer bruker vi Wistia Video Player. Vi bruker videoer til informasjon (f.eks. en video som viser hvordan produktene utvikles) og underholdning (f.eks. en video som viser hvordan håndklær kan brettes i spesielle former). Wistia samler inn data gjennom brukerens videobruk. Det kan f.eks. være hvor mye av videoen som ble sett, når en seer satte en video på pause, spolte eller hoppet over videoen, eller antall seere per video. For å identifisere dette bruker Wistia informasjonskapsler. Her registreres også IP-adresse, type enhet (stasjonær eller mobil), operativsystem, nettleser, URL (nettsiden som videoen ble spilt av på), internettleverandør, by, region og land, starttid for økten (klokkeslett og dato da videoen ble avspilt). Wistia er en tjeneste som tilbys av Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA.

Mer informasjon om personvern og teknologien bak Wistia finner du på: https://wistia.com/privacy

Bruken av Wistia og lagring av Wistia-informasjonskapsler er i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Som nettstedseier har vi en berettiget interesse av å analysere besøkendes atferd og vårt eget nettsted for å optimalisere reklame.

Innvendings-/opt-out-muligheter

Utover deaktiveringsmetodene som er beskrevet ovenfor kan du i allmenhet forhindre targeting-teknikkene gjennom å gjøre en tilsvarende cookie-instilling i nettleseren din. Dessuten har du muligheten til å deaktivere preferansebasert annonsering ved hjelp av preferansehåndtereren som kan nås gjennom en link i hver annonse.

6. Nyhetsbrev

Bruk av opplysninger når du registrerer deg for det elektroniske nyhetsbrevet

Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt, bruker vi de opplysningens som kreves, eller som du spesifikt har angitt, for å kunne sende deg det regelmessig. Etter at du har skrevet inn e-postadressen din i registreringsfeltet, vil du motta en e-post som bekrefter registreringen. Ved å gå inn og ved å klikke på registreringsknappen, blir e-postadressen din inkludert i distribusjonslisten vår. E-postadressen er obligatorisk å oppgi, resterende informasjon er frivillig. Vi benytter kun denne informasjon til å sende nyhetsbrev til deg og deler den ikke videre med tredje part.

Opplysningene du gir oss blir behandlet på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR. Ytterligere data samles bare inn med ditt samtykke. Disse opplysningene bruker vi bare til å levere ønsket informasjon. Du kan når som helst og med fremtidig virkning trekke tilbake samtykket ditt. Du kan når som helst avregistrere deg fra nyhetsbrevet. Dette kan du enten gjøre ved å bruke kontaktinformasjonen som du finner på utgiversiden til å sende en melding, eller ved å avregistrere deg via en spesiell lenke nederst i hvert nyhetsbrev. Hvis du avregistrerer deg, vil personopplysninger som er knyttet til nyhetsbrevet, bli slettet. Opplysninger som er lagret hos oss for andre formål, blir ikke berørt av dette.

Bruk av opplysninger til e-postreklame uten nyhetsbrevregistrering og din rett til å protestere

Hvis vi får e-postadressen din i forbindelse med salg av et produkt eller en tjeneste og du ikke har motsatt deg bruken av e-postadressen, forbeholder vi oss retten til å sende deg vanlige tilbud via e-post om lignende produkter i vårt sortiment, innenfor rammen av våre berettigede interesser. E-postadressen din blir deretter behandlet i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR.

Du kan når som helst protestere mot denne bruken av e-postadressen din, enten ved å bruke kontaktinformasjonen som du finner på utgiversiden for å sende en melding, eller ved å klikke på en spesiell lenke nederst i hvert nyhetsbrev.

Nyhetsbrev og markedsføring av nettbutikken

Personopplysningene dine blir overført til Emarsys og lagret der. Emarsys gir omfattende analysemuligheter for hvordan nyhetsbrev åpnes og brukes. Vi bruker også Emarsys’ websporing, som gjør at vi kan spore dine aktiviteter og din atferd når du besøker nettstedet vårt – for eksempel kategoriene du besøker, produktene du kjøper eller lar være å kjøpe samt andre opplysninger som ble registrert under ditt siste besøk på nettstedet. Ved å bruke opplysningene vi har innhentet oppretter vi en brukerprofil som viser deg skreddersydde tilbud i nyhetsbrevet og i nettbutikken.

7. Digitale programmer

WhatsApp

Via WhatsApp svarer vi på spørsmål og informerer deg om oss og vårt sortiment. For å bruke tjenesten trenger vi ditt fungerende mobilnummer og informasjon som bekrefter at du eier mobilnummeret eller at eieren av det forstår at tjenesten blir brukt.

Når du registrerer deg for tjenesten, lagres for- og etternavn, mobilnummer og datoen du registrerte deg. Dette er en dokumentasjon på at du har registrert deg for tjenesten, for å utelukke misbruk av tredjeparter. Andre opplysninger blir ikke samlet inn. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket om lagring av opplysningene, mobilnummeret og bruken av dem. Du kan gjøre dette med en WhatsApp-melding eller via e-postadressen som du finner under virksomhetsfakta. Behandlingen av personopplysninger foregår i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i GDPR.

WhatsApp er en tjeneste som tilbys av WhatsApp Inc., som er en del av Facebook Inc. Vi bruker bare WhatsApp som en ekstern tjeneste og er ikke ansvarlig for innhold eller data som blir delt, lastet opp eller behandlet via WhatsApp utenfor vårt eget nettverk. Her er retningslinjene for personvern fra WhatsApp. Les WhatsApps personvernregler nøye før du bruker tjenesten (https://www.whatsapp.com/legal/). Ved å bruke WhatsApp godtar du automatisk deres rettningslinjer.

Hvis du skriver en melding via WhatsApp, overfører du mobilnummeret ditt. Vi bruker dette nummeret til kommunikasjon med deg og i forbindelse med innholdet i chatten, men bare når du ønsker det.

Vær klar over WhatsApps bruksvilkår, som vi ikke har noen innflytelse over. Ved å installere og bruke WhatsApp på mobiltelefonen din, godtar du WhatsApps bruksvilkår. Dette betyr at WhatsApp Inc. har tilgang til telefonnummeret ditt og lagrede kontakter på telefonen. Når det gjelder spørsmål knyttet til personopplysninger, ber vi deg sende en e-postadresse eller et telefonnummer som vi kan kontakte deg på, siden vi ikke svarer på slike spørsmål via WhatsApp.

I følge GDPR følger visse deler av WhatsApp ikke de nye retningslinjene for personopplysninger, for eksempel at lokalt lagrede kontakter til WhatsApp-brukere sendes til en server i USA, noe som må aksepteres av brukeren og ellers ikke tillates. Videre er det blitt kritisert at selv om kommunikasjon er kryptert fra ende-til-ende, bearbeides metadata i USA. Metadata er alle typer data som ikke direkte har med meldingen å gjøre, det vil si informasjon om f.eks. når en WhatsApp-melding sendes og mottas. I WhatsApps oversikt over vanlige spørsmål om personvern bekrefter WhatsApp at opplysninger som telefonnumre, informasjon om enhetene som er brukt og brukshyppighet videreformidles til Facebook. Dette er noe som blir kritisert av datatilsynsorganer.

Google Web Fonts

Vi bruker Web Fonts fra Google for å skape en enhetlig presentasjon av skriftene. Når en nettside åpnes, laster nettleseren ned de nødvendige Web Fonts i nettleserens hurtigbuffer, slik at tekster og skrifter vises riktig. Derfor må nettleseren din være koblet til Googles server. For dette formålet blir Google informert om at nettstedet vårt ble åpnet via din nettleser og IP-adresse. Bruken av Google Web Fonts skjer med sikte på å tilby et enhetlig og tiltalende nettsted. Dette gjøres i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Hvis nettleseren din ikke støtter Web Fonts, brukes en standardskrift på datamaskinen din.

Mer informasjon om Google Web Fonts finner du på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Google Maps (med samtykke)

Denne nettsiden benytter seg av karttjenesten Google Maps via et API. Leverandøren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For å sikre integriteten på vår nettside, er Google Maps deaktivert når du først besøker den. En direkte tilknytting til Googles servere kommer kun til å opprettes om du aktiverer Google Maps selv (samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR. Dette forhindrer at dine opplysninger overføres til Google når du besøker siden for første gang.

Etter aktivering lagrer Google Maps IP-adressen din. Denne overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av dette nettstedet har ingen innflytelse på denne dataoverføringen som finner sted etter aktivering av Google Maps.

For mer informasjon om hvordan brukeropplysningene håndteres, se Googles personvernspolicy:; https://policies.google.com/privacy?hl=no&gl=no

Google reCAPTCHA

Vi bruker Google reCAPTCHA på vårt nettsted. Dette er en tjeneste som leveres av Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med reCAPTCHA sjekker vi om informasjonen som legges inn på vårt nettsted (f.eks. i et kontaktskjema) er gjort av et menneske eller et automatisert program. Her analyserer reCAPTCHA atferden til besøkende på nettstedet gjennom forskjellige egenskaper. Denne analysen gjøres automatisk når en bruker går inn på nettstedet vårt. Til analysen som reCAPTCHA utfører brukes forskjellige typer informasjon, blant annet IP-adresse, tiden en besøkende bruker på et nettsted eller brukerens bevegelser av datamusen. Opplysningene som ble brukt i analysen videreføres deretter til Google.

ReCAPTCHA-analysen foregår i bakgrunnen, og nettstedets besøkende blir ikke informert om analysen.

Databehandlingen foregår i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR. Vi har som nettstedseier en berettiget interesse av å beskytte nettstedet vårt mot misbruk av automatisert spionering og spam. Mer informasjon om Google reCAPTCHA og Googles personvernregler finner du her: https://policies.google.com/privacy?hl=no  och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

8. Mottakere utenfor EU

Med unntak av håndteringen som er spesifisert under overskriften "internetteknikere", overfører vi ikke opplysningene dine til mottakere utenfor EU eller EØS-området. Behandlingen som er nevnt ovenfor, resulterer i en dataoverføring til serverne hos leverandører vi har engasjert. Disse serverne befinner seg i USA. Dataoverføringen følger prinsippene i det såkalte Privacy Shield så vel som EU-kommisjonens såkalte standardavtalevilkår.

9. Datasikkerhet

Alle opplysninger som du personlig har overført, inkludert betalingsinformasjon, vil bli overført ved å bruke de etablerte og sikre SSL- og TLS-standardene (Secure Socket Layer and Transport Layer Security). SSL og TLS er sikre og velprøvde standarder som også utføres ved alle betalinger for MasterCard og Visa. Du kan se at dette er en sikker SSL-forbindelse blant annet på «s»-en i adressefeltet til nettleseren din (dvs. https: // ...) eller på låseikonet nederst i nettleservinduet. Når SSL og TLS er aktivert, kan tredjeparter ikke lese dataene du deler med oss.

I tillegg bruker vi egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene du har lagret hos oss mot manipulering, delvis eller fullstendig tap, og mot uautorisert tilgang fra tredjepart. Våre sikkerhetstiltak forbedres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.

Denne versjonen av personvernspolicyen gjelder fra og med 14.01.2020

Her finner du versjonen som var gyldig til fra 25.05.18 til og med 13.01.20.
Her finner du versjonen somm var gyldig til og med 24.05.18.

Sist besøkt
Til toppen