Hurtig leveranse innen 3-5 arbeidsdager
Kundeservice
21 93 19 69
Fraktfritt
over 7 500 kr
Kundeservice
21 93 19 69
Kostenfreie Hotline (Mo-Fr | 10-18 Uhr)

Personvernspolicy

Personvern

Ditt personvern er svært viktig for oss. Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger personopplysninger i samsvar med artikkel 13 i personvernforordningen (GDPR). Ved spørsmål eller kommentarer til denne informasjonen om personvern, kan du når som helst ta kontakt med vår personvernsansvarlige på følgende måter:

Erwin Müller Group Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö

Telefon:          21 93 19 69
E-mail:            privacy@em-group.no

Behandlingen av personopplysningene dine kan deles inn i to kategorier:

1. Vi behandler alle nødvendige opplysninger for kontraktsoppfyllelse eller markedsføring, som f.eks. utsendelse av nyhetsbrev eller reklame-epost. Eksterne tjenesteleverandører som er involvert i kontraktsoppfyllelsen, som f.eks. logistikkfirmaer eller betalingstjenesteleverandører, vil også motta personopplysningene dine, i den grad dette er nødvendig

2. Når du går inn på våre nettsider, utveksler enheten din og serveren vår automatisk informasjon som også kan omfatte dine personopplysninger. Denne informasjonen brukes av oss bla. til å optimalisere nettsidene våre eller til å vise reklame i nettleseren på din enhet

dette avsnittet finner du videre informasjon om formålene med behandlingen av personopplysninger, det rettslige grunnlaget for behandlingen, våre eller en tredjeparts legitime interesser og om kategoriene av mottagere 

Innhenting og bruk av personopplysninger for kontraktsoppfyllelse og ved opprettelse av kundekonto 

I forbindelse med kontraktsoppfyllelsen og opprettelse av en kundekonto, behandler vi personopplysningene som du har oppgitt ved en bestilling, når du har tatt kontakt med oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-mail) eller når du har opprettet en kundekonto. Hvilke opplysninger som etterspørres, fremgår av hvert enkelt skjema. 

I hovedsak dreier det seg om følgende opplysninger: 

 • Fornavn, etternavn
 • Faktura- og leveringsadresse
 • E-postadresse
 • Faktura- og betalingsinformasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Telefonnummer

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, sender vi deg en bekreftelses-epost i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c. I samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav f forbeholder vi oss retten til å sende deg nyhetsbrev med lignende varer etter et fullført kjøp, med mindre du har motsatt deg dette. Så lenge vi ikke bruker kontaktopplysningene dine til reklame, kan vi lagre opplysningene som trengs for kontraktsoppfyllelse, helt til rettslige eller ev. kontraktfestede garantirettigheter utløper. Etter utløpet av denne fristen lagrer vi den kontraktsinformasjonen som er nødvendig for handels- og skatterett i det rettslig stadfestede tidsrommet. For dette tidsrommet (som regel ti år fra inngåelsen av kontrakten) blir personopplysningene bare behandlet ved en eventuell kontroll i regi av skattemyndighetene.

Opprettelsen av en kundekonto er frivillig og foregår på grunnlag av ditt samtykke i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Du kan når som helst se over og endre informasjonen som er lagret på kundekontoen din.

For å oppfylle kjøpekontrakten er følgende behandling av personopplysninger nødvendig:

Videreformidling av opplysninger for kontraktsoppfyllelse, identitets- og kredittsjekk

For å kunne gjennomføre betalingsprosesser videreformidler vi nødvendige opplysninger til det kredittinstituttet vi har engasjert for å håndtere betalingen, og til eventuelle betalingstjenesteleverandører som er engasjert av oss, eller som er valgt av deg under bestillingsprosessen

Vi engasjerer betalingstjenesteleverandører med hovedsete i land utenfor EU. Videreformidlingen av personopplysninger til disse firmaene foregår kun i den grad det som er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten

Der det er nødvendig, kontrollerer vi identiteten din i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og f når vi videreformidler informasjon til tjenesteleverandører. Dette gjøres for å verne om din identitet og avverge at vi blir utsatt for svindelforsøk. Omstendighetene rundt og resultatet av undersøkelsen vår lagres på din kundekonto eller gjestekonto under hele kontraktens varighet.

Kredittsjekk og scoring

Da vi yter kreditt, f.eks. ved kjøp via faktura, forbeholder vi oss retten til å innhente opplysninger om identitets- og kredittforhold fra spesialiserte tjenesteleverandører (kredittopplysningsbyråer), for å ivareta våre interesser. For en kredittsjekk videreformidler vi nødvendige personopplysninger til følgende firma:

Creditsafe i Sverige AB
Box 320
401 25 Göteborg, Sverige

Kredittsjekken kan inneholde en sannsynlighetsvurdering (score-vurdering), som beregnes ut fra vitenskapelig anerkjente matematisk-statistiske fremgangsmåter med utgangspunkt i blant annet kontaktinformasjon. Den mottatte informasjonen om den statistiske sannsynligheten for brudd på en betalingsforpliktelse bruker vi til en veloverveid avgjørelse om opprettelsen, gjennomføringen og avslutningen av et kontraktsforhold. Vi tar hensyn til din interesse i samsvar med de lovfestede bestemmelsene.

Du kan gjøre rede for din mening overfor og bestride avgjørelsen til ovenfor nevnte firma.

Databehandling for markedsføringsyfte

På grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f har den behandlingsansvarlige en legitim interesse ved databehandling til markedsføringsformål. For å kunne bruke personalisert kundetiltale forbeholder vi oss på dette rettslige grunnlaget også retten til å bruke fornavn, etternavn, fødselsdato, gate, postnummer og poststed. Varigheten for lagringen av personopplysninger til markedsføringsformål avgjøres utfra om lagringen er nødvendig for annonseringsmetoden eller ikke. Vi følger grunnregelen om at informasjonen skal slettes senest to år etter at den ikke lenger er i bruk til markedsføring.

Egen markedsføring og markedsføring av tredjepart

Såfremt du har inngått en kontrakt med oss eller tillatt oss å sende deg reklame, fører vi deg som eksisterende kunde eller interessent. I disse tilfellene behandler vi navn og kontaktinformasjon for å gi deg informasjon om nye produkter og tjenester. Innenfor rammen av vår legitime interesse forbeholder vi oss retten til å videreformidle dine postadressedata til våre nøye utvalgte kontraktspartnere på områdene postordre, telekommunikasjon og leverandører av lignende produkter, for at også disse kan informere deg om sine produkter.

Interessebasert annonsering 

For at du bare skal motta salgsfremmende informasjon som antas å være relevant for deg, kategoriserer og kompletterer vi din kundeprofil med ytterligere informasjon. Her brukes statistisk informasjon, samt personopplysninger (f.eks. basisinformasjon fra kundeprofilen din). Formålet er å sende deg utelukkende relevant reklame, og ikke bry deg med uinteressant reklame.

Behandling av annonseutsending

Annonseutsendelse sendes ut av en tjenesteleverandør som vi har engasjert og videreformidlet dine personopplysninger til.

Kontradiksjonsrett        

Du kan når som helst, kostnadsfritt og med virkning for all fremtid motsette deg databehandling til de ovenfor nevnte formålene for den enkelte kommunikasjonskanal. Her holder det å sende en e-post eller et brev til kontaktdataene nevnt i punkt 2.

Dersom du motsetter deg, sperres den aktuelle kontaktadressen for videre behandling til markedsføringsformål. Vi gjør oppmerksom på at det i unntakstilfeller kan forekomme utsendelse av reklamemateriale etter at du har lagt inn innsigelse. Dette henger rent teknisk sammen med den nødvendige ledetiden til reklame og betyr ikke at vi ikke vil ta hensyn til innsigelsen din

Bruken av opplysninger ved påmeldingen til elektroniske nyhetsbrev 

NNår du melder deg på nyhetsbrevet vårt, bruker vi alle nødvendige eller spesielle opplysninger oppgitt av deg for å regelmessig sende deg vårt nyhetsbrev på e-post. Du vil, etter at du har oppgitt e-postadressen din i påmeldingsfeltet, motta  en bekreftelse på påmeldingen din. Når du fyller ut påmeldingsfeltet og klikker på knappen, tas e-postadressen din opp i e-postlisten vår. Behandlingen av e-postadressen din skjer på grunnlag av samtykket ditt i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt med virkning for fremtiden. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet, enten gjennom en melding via kontaktinformasjonen i Impressum, eller via linken nederst i hvert nyhetsbrev. 

Bruk av opplysninger til e-postreklame uten påmelding til nyhetsbrev, og din kontradiksjonsrett 

Når vi mottar din e-postadresse i forbindelse med salget av en vare eller tjeneste og du ikke har motsatt deg at vi bruker e-postadressen din, forbeholder vi oss innenfor rammen av vår legitime interesse retten til regelmessig å sende deg tilbud på lignende produkter fra vårt sortiment som du har kjøpt, via e-post. Behandlingen av e-postadressen din foregår i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet, enten gjennom en melding via kontaktinformasjonen i Impressum, eller via linken nederst i hvert nyhetsbrev  

Internetteknologi

Bruken av cookies 

For å gjøre besøket ditt på nettsiden vår attraktivt og muliggjøre enkelte funksjoner, bruker vi såkalte cookies på de ulike sidene. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med cookies foregår i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Vår interesse av å optimere nettsiden vår er legitimert i samsvar med det nevnte rettslige grunnlaget. Cookies (informasjonskapsler) er små tekstfiler som lagres på enheten din. Noen av informasjonskapslene vi bruker, slettes etter hver internettøkt, altså etter at du har lukket nettleseren (såkalte session cookies). Andre informasjonskapsler lagres på enheten din og gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk (persistent cookies). Du kan stille inn nettleseren din slik at du informeres om bruken av informasjonskapsler og i hvert enkelt fall kan bestemme om du vil godta bruken av informasjonskapsler, godta i bestemte tilfeller eller ikke godta noen. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan det innskrenke funksjonaliteten til nettsiden vår. 

Google Analytics

I formål av en behovsbasert utforming og fortløpende optimalisering av våre sider bruker vi i samsvar med GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f Google Analytics, som er en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). I denne sammenhengen blir anonymiserte brukerprofiler opprettet og informasjonskapsler tatt i bruk. Informasjonen som dannes via informasjonskapsler, om din bruk av nettsiden som :

 • Nettlesertype/-versjon
 • Driftssystem
 • Referrer-URL (siden besøkt før)
 • Hostnavn til tilgangsmaskinen (IP-Adresse)
 • Tidspunktet for serverhenvendelsen

overføres til og lagres på en server for Google i USA. Informasjonen brukes til å vurdere bruken av nettsiden, danne rapporter om nettsideaktiviteten og for videre tjenester i forbindelse med nettsidebenyttelse og internettbruk for markedsundersøkelser og behovsbasert utforming. Denne informasjonen videreformidles også i visse tilfeller til tredjepart, når dette fremgår av loven eller så sant tredjepart har i oppdrag å behandle denne informasjonen. IP-adressen din blir aldri ført sammen med annen informasjon fra Google. IP-adressene blir anonymisert, slik at en gjenkjennelse ikke er mulig (såkalt IP-Masking).

Du kan forhindre installasjonen av informasjonskapsler gjennom innstillingene på nettleser-programvaren; vi gjør imidlertid oppmerksom på at ikke alle funksjonene på nettsiden fungerer uten disse. Utover dette kan du forhindre registreringen av informasjon om din nettleserbruk (inkl. IP-adressen din) via informasjonskapsler og behandlingen av denne informasjonen via Google, ved å laste ned og installere dette nettlesertillegget. Alternativt til nettlesertillegget, særlig når det gjelder nettlesere på mobile enheter, kan du forhindre behandlingen gjennom Google Analytics ved å klikke på denne linken. Det blir lagret en opt-out-cookie som skal forhindre fremtidig behandling av din informasjon når du besøker denne nettsiden. Opt-out-cookien gjelder bare for denne nettleseren og bare for vår nettside og deaktiveres på enheten din. Om du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du lagre opt-out-cookien på nytt. Videre informasjon om personvern vedrørende Google Analytics finner du på  Google Analytics nettside.

Vurderingsfunksjon av kjøpte produkter på nettsiden

Etter kjøpet ditt sender vi det en e-post med en forespørsel om å vurdere produktet. Denne vurderingen kan du gjennomføre på denne nettsiden. For vurderingsfunksjonen på denne siden lagres, i tillegg til kommentaren din, også informasjon om tidspunktet kommentaren ble postet, e-postadressen din og, om du ikke poster anonymt, informasjonen du har lagret på din profil.

Vurderingens lagringsvarighet

Kommentarene og tilknyttet informasjon (f.eks. e-postadresse, navn) lagres og finnes på nettsiden vår til det kommenterte innholdet er fullstendig slettet eller kommentarene må slettes av rettslige grunner (f.eks. fornærmende kommentarer).

Rettslig grunnlag

Lagringen av kommentarene skjer på grunnlag av ditt samtykke (GDPR art. 6 (1)(a). Du kan når som helst tilbakekalle et gitt samtykke. Her holder det å sende oss en melding via e-post. Tilbakekallelsen vil ikke påvirke allerede gjennomført behandling av opplysninger.

Targeting

De følgende oppførte og innsatte targetingtiltakene gjennomføres innenfor rammen av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Via de igangsatte targetingtiltakene vil vi sikre at det bare vises relevant, eller formentlig relevant, reklame på enheten din. Det ligger både i din og vår interesse å ikke bry deg med irrelevant reklame.

Nyhetsbrev og markedsføring på nettside

Nyhetsbrevet sendes innenfor rammen av en behandling ved den tjenesteleverandøren vi har engasjert (Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin).

I den forbindelse blir dine personopplysninger overført til emarsys og lagret der. Emarsys tilbyr omfattende analysemuligheter vedrørende hvordan nyhetsbrev åpnes og brukes. I tillegg bruker vi Emarsys' nettsporing for å kunne registrere aktivitetene og adferden din på nettsidene våre - for eksempel kategoriene du besøker, produktene du kjøper eller forlater uten å kjøpe, og annen informasjon som ble registrert ved siste besøk på nettsiden. Med den samlede og tilknyttede informasjonen oppretter vi en brukerprofil, for å skreddersy nyhetsbrevene og tilbudene i nettbutikken.

Retargeting

Vi bruker også re-targeting-teknologier fra Google AdWords. Dette gjør at vi kan skreddersy et mer interessant tilbud til deg. Til dette brukes en informasjonskapsel som lagrer interesseinformasjon under bruk av pseudonymer. Ved hjelp av denne informasjonen blir du vist interessebasert reklame på våre partneres nettsider. Dine umiddelbare personopplysninger lagres ikke, og du blir heller ikke tilknyttet til noen brukerprofil med personopplysninger. Informasjonskapselen lagres i 30 dager og slettes deretter automatisk.

Google AdWords Remarketing

Via Google AdWords reklamerer vi for denne nettsiden i søkeresultatene på Google, samt på nettsidene til tredjepart. I tillegg blir det lagrer Google en remarketing-cookie når du besøker våre nettsider, som automatisk muliggjør en interessebasert markedsføring via en anonym CookieID på grunnlag av sidene du har besøkt. Denne skal sikre våre nøye vurderte interesser av en optimal markedsføring av tilbudet vårt.

En databehandling utover dette gjennomføres bare dersom du har samtykket til Google at din nett- og apphistorikk kan knyttes til din Google-konto og at informasjon fra din Google-konto kan brukes til personalisert reklame som du ser på internett. I dette tilfellet og dersom du er innlogget på Google når du besøker nettsiden vår, bruker Google informasjonen din sammen med Google Analytics-data for å skape målgruppelister og definere enhetsovergripende remarketing. Her blir dine personopplysninger midlertidig knyttet til Google Analytics-data av Google for å danne målgrupper.

Google AdWords Remarketing er en tjeneste fra Google LLC (www.google.no). Google LLC har hovedsete i USA og er sertifisert av EU-US-Privacy Shield. Et aktuelt sertifikat finner du her. På grunn av denne avtalen mellom USA og Europakommisjonen har sistnevnte fastsatt et tilfredsstillende personvernnivå for firmaer sertifisert med Privacy Shield.

Du kan deaktivere remarketing-cookien via  denne link.Utover dette kan du lese mer om informasjonskapsler og endre innstillingene på Digital Advertising Alliance få.

Kontradiksjon-/opt-out-mulighet

Utover de beskrevede deaktiveringsmetodene kan du også koble de nevnte targeting-teknologiene helt ut via informasjonskapselinnstillingene i nettleseren din. Utover dette kan du også deaktivere preferansebasert reklame ved hjelp av preferansemanageren det refereres til her.

Mottagare utenfor EU

Med unntak av behandlingen oppgitt under rubrikken internetteknologier, videreformidler vi ikke opplysningene dine til mottagere med hovedsete utenfor EU eller EØS. Den ovenfor nevnte behandlingen fører til en dataoverføring til serverne til leverandører av tracking- og targetingteknologier, som vi har engasjert Disse serverne befinner seg i USA. Denne dataoverføringen foregår etter grunnreglene i den såkalte Privacy Shield og på grunnlag av standardkontraktklausulene til EU-kommisjonen.      

Dine rettigheter

Utover retten til tilbakekallelse av et foreliggende samtykke, har du videre rettigheter hvis de rettslige forutsetningene er til stede i hvert enkelt tilfelle:

 • Rett til informasjon om dine personopplysninger lagret hos oss i henhold til GDPR art. 15; særlig har du rett til å kreve informasjon om behandlingsformål, kategoriene av personopplysninger, kategoriene av mottagere som får eller vil få tilgang til dine personopplysninger, planlagt lagringstid, samt opplysningenes opprinnelse, når disse ikke ble hentet fra deg direkte.
 • Rett til rettelser av uriktig eller utfylling av riktige opplysninger i henhold til GDPR art. 16,
 • Rett til sletting av dine personopplysninger lagret hos oss i henhold til GDPR art. 17 så lenge ingen rettslige eller kontraktfestede oppbevaringsfrister eller andre rettslige plikter eller rettigheter for videre lagring må overholdes, 

 • Rett til innskrenking av behandlingen av dine opplysninger i henhold til GDPR art. 18, så lenge opplysningenes riktighet kan bestrides eller behandlingen er urettmessig, men der du ikke vil at de skal slettes; ansvarlige ikke lenger trenger opplysningene, men allikevel må beholde disse av juridiske grunner eller der du i henhold til GDPR art. 21 har lagt inn innsigelse mot behandlingen,
 • Rett til dataoverførbarhet i henhold til GDPR art. 20, dvs. retten til å få overført våre opplysninger om deg i et vanlig, maskinlesbart format, eller få overført disse til en annen behandlingsansvarlig

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet. I regelen kan du henvende deg til tilsynsmyndighetene der du oppholder deg eller jobber, eller der firmaet vårt holder til.

Kontradiksjonsrett

I samsvar med GDPR art. 21. nr. 1 kan du komme med innsigelser mot databehandlingen av særskilte personlige grunner.

Den forestående allmenne kontradiksjonsretten gjelder for alle behandlingsformål i denne informasjonen om personvern, som behandles på grunnlag av GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. I motsetning til den spesielle kontradiksjonsretten mot databehandlingen til markedsføringsformål, er vi i følge GDPR bare forpliktet til en slik kontradiksjonsrett når du oppgir grunner av overordnet betydning (f.eks. fare for liv og helse). Utover dette kan du henvende deg til ansvarlig tilsynsmyndighet eller vår personvernansvarlige.

Datasikkerhet

 

Alle opplysninger som er gitt av deg personlig, medregnet dine betalingsdata, blir overført med den vanlige og sikre Standard SSL (Secure Socket Layer). SSL er en velprøvd og sikker standard, som brukes f.eks. av nettbanker. Du kan gjenkjenne en sikker SSL-forbindelse blant annet på s-en i https (altså https://...) i adressefeltet på nettleseren din eller på lås-symbolet nederst i nettleseren.

Utover dette benytter vi oss av egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre dine personopplysninger mot manipulasjon, delvis eller fullstendig tap og mot uautorisert tilgang av tredjepart. Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende i tråd med den tekniske utviklingen.

Denne versjonen av personvernerklæringen er gyldig fra 24.05.2018

Her finner du vår tidligere personvernspolicy som gjaldt fram til 20180524.

Sist besøkt
Til toppen