The version of your browser is not full supported, please update the browser to e.g. Google Chrome for the entire experience.
Snabb leverans inom 3-5 arbetsdagar
Kundservice
08 - 557 76 796
Fraktfritt
över 6 000 kr
Betalning & Leverans
Kundservice
08 - 557 76 796
Kostenfreie Hotline (Mo-Fr | 10-18 Uhr)

Integritetspolicy

1. Viktig information om dataskyddsförordningen GDPR

Allmänt

Nedan får du en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är all information som personligen identifierar dig. Detaljerad information om dataskydd följer därefter.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig?

Bearbetningen av information på den här webbplatsen sker av webbplatsägaren. Kontaktinformation till webbplatsägaren hittar du under Ansvarig kontakt nedan.

Hur samlar vi in data?

Dina personuppgifter samlas dels in genom att vi får dem från dig. T.ex. om du har fyllt i ett kontaktformulär. Övriga information samlas in automatiskt via våra IT-system när du besöker vår webbplats. Detta är framförallt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkten när du besökte sidan). Insamling av denna information sker automatiskt så fort du kommer in på vår webbplats.

Vad använder vi data till?

En del av informationen samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls felfritt. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du?

Du har när som helst rätt att få gratis information om ursprung, mottagare och syfta för dina lagrade personuppgifter. Du har dessutom rätt att begära rättelse, spärrning och radering av dessa data. För detta ändamål samt för ytterligare frågor om dataskydd kan du när som helst kontakta oss på adressen under Ansvarig kontakt.

Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du har också rätt att under vissa omständigheter begära en begränsande behandlingen av dina personuppgifter. Mer detaljerat om detta kan du läsa under Rätt till begränsning nedan.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende statistiskt utvärderas. Detta sker framförallt med så kallade cookies och olika analysprogram. Normalt sker analysen anonymt, dvs. det kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om dessa verktyg och dina invändningsmöjligheter hittar du nedan.

2. Allmänna hänvisningar och pliktinformation

Dataskydd

Skyddet av din integritet är väldigt viktigt för oss och vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt enligt lagstadgade bestämmelser och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

När du använder vår webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är all typ av information som du kan identifieras via. En utförligare förklaring hittar du i texten nedan.

Vi vill upplysa dig om att det kan finnas säkerhetsluckor vid dataöverföring, t.ex. vid e-mailkommunikation. Ett helt vattentätt skydd mot tredje part är inte möjligt.

Ansvarig kontakt

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy eller om dina personuppgifter kan du alltid kontakta den som ansvarar för databehandlingen:

Erwin Müller Group Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö

Organisationsnr.: 556695–9234
Telefon: 08-557 76 796
E-mail: privacy@em-group.se
Momsreg. nr: SE 556 695 923 401
VD: Anneli Bell

 

Den som ansvarar är den naturliga eller juridiska personen som ensam eller med andra, bestämmer om syfte eller medel av bearbetningen av personuppgifterna. Detta kan t.ex. vara namn, e-mailadresser eller liknande.

Återkallelse av ditt samtycke

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst återkalla ett redan givet samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande per e-mail till oss. Lagligheten av databehandlingen som utförs tills återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i speciella fall samt direktreklam (Art. 21 GDPR)

Om databehandlingen grundar sig på artikel 6.1 e eller f, så har du rätt, med skäl som hänför till din specifika situation, att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta inbegriper även personligt anpassad reklam som grundar sig på dessa bestämmelser. Den respektive rättsliga grunden som en behandling bygger på finns i denna integritetspolicy. Om du invänder mot databehandlingen, så kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigande skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk (Invändning enligt artikel 21.1 GDPR).

Om personuppgifterna behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avses för detta ändamål, vilket inkluderar personligt anpassad reklam i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direktmarknadsföring. Om du gör invändningar kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktmarknadsföring (Invändning enligt artikel 21.2 GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

När det gäller brott mot dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i det land där du har din hemvist, där din arbetsplats är eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkas inte av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt att få tillgång till datan

Du har rätt att få tillgång till den data som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett kontrakt, utgivet till dig själv eller tredje part i ett maskinläsbart format. Om du kräver en direkt överföring av data till en annan ansvarig person görs detta endast i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL/TLS-kryptering

Denna webbplats använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, som t.ex. beställningar, en SSL/TLS-kryptering mellan webbservern och din webbläsare. För att se om en webbplats är krypterad tittar du i webbrowserns adressfält. Står det ”https://” istället för bara ”http://” så är anslutningen krypterad och då kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part. Även låsikonen i webbläsaren indikerar att webbplatsen är säker.

Krypterad betalning på den här webbplatsen

Om du, efter att ett avgiftsbaserat avtal har ingåtts, är skyldig att förse oss med dina betalningsuppgifter, så behövs dessa för att kunna genomföra avtalet. Betalningstransaktioner (som VISA/MasterCard) görs enbart via SSL/TLS-krypterad anslutning. Står det ”https://” istället för bara ”http://” och du har en låsikon i webbläsaren, så är anslutningen krypterad och då kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, spärra, radera och korrigera

Du har inom ramen för gällande lagbestämmelser, när som helst rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen. Vid behov har du även rätt att korrigera, spärra eller radera dessa uppgifter. För ytterligare information om dina personuppgifter, vänligen kontakta oss när som helst på adressen som anges under Ansvarig kontakt.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en begränsning av dina personuppgifters behandling. Du kan när som helst kontakta oss på adressen som anges under Ansvarig kontakt. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:
 
 • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter som är lagrad hos oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under tiden som detta sker har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för att få dem raderade.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller verkställa lagliga rättigheter, har du rätt att begära att databehandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att tas bort
 • Om du har lämnat in invändningar enligt artikel 21.1 i GDPR, måste en övervägning göras mellan dina intressen och våra. Så länge det inte är klart vems intressen som väger tyngre, har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter, får dessa uppgifter endast användas med ditt samtycke eller i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person. De får också användas när det rör sig om ett viktigt allmänt intresse inom den Europeiska unionen eller en av medlemsstaterna.

3. Insamling av uppgifter

Användning av cookies

För att göra besöket på vår webbplats smidigt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi på olika sidor så kallade cookies. Om personuppgifter behandlas med dessa cookies sker detta utifrån artikel 6.1 f i GDPR. Vårt intresse för att optimera vår webbplats anses vara berättigat enligt den ovan nämnda rättsliga grunden.

Cookies är små filer som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder tas bort efter att webbläsarsessionen avslutats, det vill säga efter att du har stängt ner din webbläsare (så kallade sessions-cookies). Andra cookies stannar kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (inställningscookies). Andra typer av cookies, t.ex. för analys av surfvanor, behandlas separat längre ner i denna text.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill godkänna dem eller om du vill utesluta godkännandet av cookies i specifika fall eller helt och hållet. Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionerna på vår webbplats.

Serverlogg

Leverantören av sidorna registrerar och sparar automatiskt information i en serverlogg som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Det kan t.ex. vara:

 • Webbläsartyp/-version
 • Använt operativsystem
 • Hänvisningsadress (den tidigare besökta sidan)
 • Värdnamn för åtkomstdator (IP-adress)
 • Tid för serverbegäran
 • IP-adress

Den här informationen förs inte samman med annan data. Registreringen av den här datan sker enligt artikel 6.1 f i GDPR.

Kontakt via formulär, e-mail eller telefon

När vi kommunicerar via kontaktformulär, e-mail eller telefon kommer de angivna kontaktuppgifterna sparas för behandling av ditt ärende. Denna data ger vi inte vidare till tredje part utan ditt samtycke. Behandlingen av data sker enligt artikel 6.1 a och b i GDPR. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela oss via e-mail. Data som behandlats innan tillbakadragandet av samtycket inkluderas inte av detta.

För kommunikation via e-mail eller telefon som har med existerande eller påbörjade avtal att göra, sker databehandlingen enligt artikel 6.1 a i GDPR. I övriga fall av databehandling sker det med ditt samtycke respektive vårt intresse att löpande effektivisera vårt arbete, enligt artikel 6.1 a eller b i GDPR.

Den data som angetts eller samlats in vid vår kontakt behålls av oss tills du önskar att den tas bort, drar tillbaka ditt samtycke eller tills anledningen att spara datan inte längre existerar (t.ex. efter avslutad behandling av ditt ärende). Lagar och lagstadgade lagringsperioder lämnas orörda.

Registrering på denna webbplats

Du kan skapa ett kundkonto för att använda fler funktioner på vår webbplats. Den data som anges vid registreringen kommer endast att användas för det aktuella fallet eller tjänsten. Pliktfälten måste vara fullständigt ifyllda, annars kommer registrering av kundkontot inte kunna gå igenom. För viktiga förändringar av erbjudande eller vid tekniska ändringar, använder vi den angivna e-mailadressen för att informera dig.

Det är frivilligt att skapa ett kundkonto och det sker utifrån ditt samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 a i GDPR. För det fallet att du drar tillbaka ditt samtycke kommer vi inte bearbeta din data. För detta krävs endast ett e-mail till oss. Datan som redan bearbetats omfattas inte av återkallningen.

Uppgifterna som samlas in genom din registrering lagras av oss så länge du är registrerad på vår webbplats och raderas i enlighet med lagkrav när tjänster inte längre behövs. Rättsliga lagringsperioder påverkas inte. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan uttryckligt medgivande, till exempel för reklamändamål, förbehåller vi oss rätten till inom den rättsliga ramen.

Funktion för att lämna omdömen på denna webbplats

Efter ditt köp skickar vi dig ett e-mail och ber dig lämna ett omdöme om den köpta produkten. Du kan sedan lämna ditt omdöme på denna webbplats. Förutom din kommentar innehåller omdömesfunktionen på denna sida även information om när kommentaren skapades, din e-mailadress och om du inte är anonym, ditt användarnamn som du frivilligt har sparat.

Sparande av IP-adress

Vår kommentar- och omdömesfunktion sparar IP-adressen från användaren som skriver ett omdöme. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarerna och omdömena innan de publiceras, behöver vi denna information ifall att omdömet strider mot lagen. Det kan t.ex. vara kränkningar eller propaganda.

Omdömets lagringstid

Kommentarer och relaterade uppgifter (t.ex. e-mailadress, namn) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats fullständigt, eller kommentarer måste raderas av juridiska skäl (t.ex. om det rör sig om stötande kommentarer).

Rättslig grund

Lagringen av kommentarerna sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra det räcker det med att du skickar ett vanligt e-mail till oss. Lagligheten av den redan utförda databehandlingen förblir opåverkad av återkallandet.

Behandling av kund- och avtalsdata

Vi samlar, behandlar och använder personuppgifter endast då det finns skäl eller vid förändring i det rättsliga förhållandet. Detta sker enligt behandlingen av data för avtal enligt artikel 6.1 b i GDPR. Personuppgifter via vår webbplats (användaruppgifter) samlar, behandlar och använder vi endast då det är nödvändigt för att möjliggöra användarens besök på webbplatsen.

Insamlade kunddata tas bort enligt lag efter avslutat avtal. Laglig bevaringsperiod lämnas orörd.

Dataöverföring vid avtal för webbshop, återförsäljare, försändelse av varor, tjänster och digitalt innehåll

Vi ger endast vidare personuppgifter till tredje part när det är nödvändigt för avtalet. Det kan t.ex. vara ett företag som tar hand om varuleveransen eller som är involverade i betalprocessen. Vidare förmedling av personuppgifter sker endast då du uttryckligen accepterat det. Förmedling av dina personuppgifter för reklam sker inom lagens ramar.

Artikel 6.1 b i GDPR ligger till grund för databehandlingen som har med avtal att göra. För användningen av personuppgifter för reklam av oss eller tredje part ligger artikel 6.1 f i GDPR till grund.

Kreditbedömning och scoring

Då vi levererar innan vi erhållit betalning, t.ex. vid köp på faktura, förbehåller vi oss rätten att inhämta identitets- och kreditinformation från specialiserade serviceföretag (kreditvärderingsföretag) för att skydda våra legitima intressen. För detta ändamål överför vi de nödvändiga personuppgifterna för kreditbedömning till följande företag:

 • Creditsafe i Sverige AB, Box 320, 401 25 Göteborg
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München
 

Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (score-värden) som räknas fram utifrån vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder vilka bland annat kan innefatta adressuppgifter. Vi använder den information vi får fram för att fatta ett välavvägt beslut om att upprätta, genomföra eller säga upp avtalsförhållandet. Vi tar hänsyn till dina skyddsvärda intressen i enlighet med lagstiftningen.

De rättsliga grunderna för dessa överföringar är artikel 6.1 b och f i GDPR. Överföringar på grundval av dessa bestämmelser får endast ske i den utsträckning det är nödvändigt för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intressen och får inte överväga de registrerades grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Du har möjlighet att framlägga din syn till ovannämnda företag och bestrida beslutet.

Databehandling vid annonsutskick

På grundval av artikel 6.1 f i GDPR har de ansvariga ett berättigat intresse av databehandling för annonseringsändamål. För att kunna kontakta kunderna på ett personligt sätt förbehåller vi oss också rätten att utifrån denna rättsliga grund använda förnamn, efternamn, e-mailadress, organisationsnummer, gata, postnummer och ort. Hur länge personuppgifterna sparas för reklamändamål beror på om lagringen krävs för ändamålet. Uppgifterna raderas senast två år efter att de senast använts i annonseringssammanhang.

Egna annonseringsändamål och tredje part

Såvida du har ingått ett avtal med oss eller blivit tillskickad ett reklammeddelande kommer vi att betrakta dig som en befintlig eller potentiell kund. I dessa fall behandlar vi ditt namn och din adress för att ge dig information om nya produkter och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att, i relation till våra legitima intressen, överföra dina adressuppgifter till noggrant utvalda avtalspartners inom områdena postorder, telekommunikation och leverantörer av liknande produkter, så att även de kan informera dig om sina produkter. Delning av personuppgifter med tredje part kan ske men endast till våra leverantörer som är skyldiga att hantera dina personuppgifter som vi anger samt säkert och konfidentiellt. Eller till våra distributörer, partners, för marknadsföring och när du valt att dela med dig av dina personuppgifter för olika funktioner via vår webbplats.

Intressebaserade annonser

För att du endast ska motta annonser som förmodas vara intressanta för dig kategoriserar vi din kundprofil och kompletterar den med ytterligare information. Här används statistisk information såväl som information om dig själv (t.ex. grundläggande uppgifter för din kundprofil). Syftet är att erbjuda dig annonser som enbart är inriktade på dina faktiska eller förmodade behov och att inte besvära dig med ointressanta annonser.

Invändningsrätt

Du kan när som helst, kostnadsfritt och med framtida verkan, invända mot databehandlingen för ovannämnda ändamål för den aktuella kommunikationskanalen. Allt du behöver göra är att skicka ett e-mail eller ett brev till de kontaktuppgifterna som du hittar under Ansvarig kontakt.

Om du motsätter dig detta kommer den aktuella kontaktadressen spärras för vidare behandling för annonseringsändamål. Du kan i undantagsfall, även efter att vi mottagit din invändning, bli tillskickad annonsmaterial. Detta är av tekniska skäl och beror på den nödvändiga ledtiden för annonser. Det innebär inte att din invändning inte beaktas.

4. Social media

Vi använder inga sociala medier-plugins (t.ex. Facebook, Instagram eller YouTube). Vi använder bara knappar som i sin tur länkar till sociala medier-kanalerna när du klickar på dem.

En knapp känner man igen på sociala medier-loggorna. För att kunna erbjuda ett säkert dataskydd på vår webbplats använder vi inga plugins. Därmed förhindras att data förs över från vår webbplats till sociala medier-kanalerna så snart du går in på vår sida.

Först när du klickar på en knapp aktiveras denna och du förs vidare till sociala media-servern (samtycke). Vi har inget inflytande på vilken data som behandlas av sociala medier-kanalerna. Mer information om dataskydd hittar du på respektive sociala medier-sida.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det är filer som lagras på din dator och som tillåter en analys av hur du använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagring av Google Analytics cookies och användningen av detta analysverktyg är baserat på artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Som ett resultat av detta kommer din IP-adress att förkortas (maskning) av Google inom EU:s medlemsländer och EES-länderna innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av webboperatören för denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics inom ramen för Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter som tillhandahålls av Google.

Browser Plugin

Du kan förhindra att cookies installeras genom att ställa in detta i din webbläsare. Det kan då emellertid hända att inte alla funktioner på denna webbplats kan utnyttjas fullt ut. Genom att ladda ner och installera webbläsartillägget Add-on kan du också förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) samt förhindra att Google behandlar dessa uppgifter: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina data samlas in vid framtida besök på denna webbplats: inaktivera Google Analytics

Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics hittar du här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=se

Orderhantering

Vi har ett avtal med Google och implementerar fullt ut de strikta kraven för dataskydd när vi använder Google Analytics.

Demografiska funktioner i Google Analytics

Denna webbplats använder demografiska funktioner i Google Analytics. Detta innebär att rapporter kan tas fram som innehåller information om besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och från tredje parts besökardata. Dessa data kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera den här genom annonsinställningarna i ditt Google-konto eller invända mot insamling av dina data av Google Analytics enligt avsnittet Invändning mot datainsamling ovan.

Lagringstid

Lagringstiden gäller data på användar- och händelsenivå som är kopplad till cookies, användaridentifierare (till exempel användar-id) och annonsidentifierare (till exempel DoubleClick-cookies, reklam-id för Android och Identifier for Advertisers för iOS). Denna data kommer att anonymiseras efter 14 månader eller raderas. Detaljer kan hittas under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=se

Google Analytics Remarketing

Vår webbplats använder funktionen Google Analytics Remarketing i samband med Google Ads och Google DoubleClick. Google Analytics Remarketing ägs av Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics Remarketing skapar reklammålgrupper som knyts samman med Google Ads och Google Double Click. På så sätt kan intressebaserad personlig reklam, baserad på användar- och surfbeteende på t.ex. en mobiltelefon, anpassas och visas på en annan enhet, t.ex. en surfplatta eller dator.

När du ger ditt samtycke kopplar Google ihop din app- och webbläsarhistorik med ditt Googlekonto. På så sätt kan du logga in på vilken enhet som helst och få samma, personliga reklam.

Som stöd till denna funktionen samlar Google Analytics Google-autentiserade ID från användare som blir tillfälligt kopplade med Google Analytics-data. På så sätt definieras och skapas målgrupper för enhetsövergripande reklam.

Du kan alltid strida mot enhetsövergripande reklam genom att inaktivera personlig reklam i din webbläsare. Här hittar du mer information: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Sammanställningen av den samlade datan i ditt Google-konto sker endast med samtycke som du accepterar eller inte accepterar till Google enligt artikel 6.1 a i GDPR. För dataregistrering som inte förs samman i ditt Google-konto (t.ex. om du inte har något Google-konto eller om du inte accepterat dataregistreringen), sker registreringen av datan enligt artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse av en anonymiserad analys av webbplatsbesökarna för att kunna erbjuda relevant reklam.

Vidare information om dataskydd hittar du i sekretess- och användarvillkoren från Google här: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=se

Google AdWords och Google Conversion-Tracking

Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett onlineprogram från Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Google.

Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallad conversion-tracking. När du klickar på en Google-annons slås en cookie på för conversion-trackingen. Cookies är små filer som sparas i din webbläsare. Efter 30 dagar blir cookien inaktiverad och används inte för att identifiera besökaren. Besöker du sidor på vår webbplats under tiden en cookie är aktiv kan Google och vi se att du klickat på annonsen och hamnat på denna sidan.

Varje Google AdWords-annonsör får en unik cookie. Cookien kan inte spåras via webbplatsen från oss som AdWords-annonsör. Datan som samlats in via conversion-trackingen genererar konverteringsstatistik för AdWords-annonsörerna som har valt konverteringsspårning. Annonsören får reda på det sammanlagda antalet användare som klickat på en annons och blivit omdirigerade till en sida med conversion-tracking på. Vi får däremot ingen information som kan identifiera dig personligen. Om du inte vill ingå i trackingen kan du enkelt inaktivera detta via inställningarna i din webbläsare. Då kommer din aktivitet inte vara en del av conversion-tracking-statistiken.

Sparandet av ”konverteringscookies” och användningen av tracking sker enligt artikel 6.1 f i GDPR. Vi som webbplatsägare har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteendet för att både kunna optimera erbjudande och reklam.

Mer information om Google AdWords och Google-Conversion-Tracking hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=se

Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om cookies och om du bara i enskilda fall vill tillåta cookies. Du kan även aktivera att cookies tas bort automatiskt när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan vi inte garantera att vår webbplats fungerar optimalt. 

Google Marketing Platform

Vår webbplats använder Google Marketing Platform, en remarketing- och bid-managementtjänst från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Marketing Platform använder cookies för att visa användarbaserade annonser. Cookies är små filer som sparas i din webbläsare när du besöker vår webbplats och därmed möjliggör en kartläggning av din webbläsare. Cookies känner igen vilken annons som redan har visats i din webbläsare och om du har klickat in på en webbplats via annonsen. Cookiesar samlar inte in personlig information och kan inte kopplas till den. Om du inte vill ta emot användarbaserad annonsering kan du välja att inaktivera detta i Googles annonsinställningar: https://www.google.com/settings/ads/

Mer information om hur Google-cookies används hittar du här: http://www.google.com/policies/privacy/

Adobe Media Optimizer

Vi använder Adobe Media Optimizer på vår webbplats. Det är en tjänst för Bid Management från företaget Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24 Republic of Ireland. Adobe Media Optimizer använder bl.a. cookies och tillhörande AMO JS Mapping Tags som sparas på din dator för analys av din webbplastsanvändning. Här överförs och sparas data som IP-adress och användaraktivitet till Adobe Systems server. I vissa fall ges denna informationen vidare av Adobe Systems till tredje part. Men endast då det är lagligt och datan bearbetas av tredje part.

Microsoft Bing Ads

Vi använder conversion tracking från Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. När du klickar på en Microsoft Bing-annons som leder till vår webbplats sparas en cookie på din dator. På så sätt kan Microsoft Bing och vi se att någon klickat på vår annons och blivit vidarebefordrad till en förutbestämd sida hos oss. Vi får endast reda på det sammanlagda antalet användare som klickat på en Bing-annons och sedan blivit vidarebefordrade till en förutbestämd sidan och inte några personuppgifter från användaren.

Om du inte vill att information om ditt användarbeteende ska användas av Microsoft kan du inaktivera cookien i webbläsarinställningarna. Du kan dessutom motsätta dig registrering och behandling av personuppgifter och användarbeteende via cookies på den här länken: http://choice.microsoft.com/sv-SE/opt-out. Mer information om dataskydd och cookies hos Microsoft och Bing Ads hittar du här: https://privacy.microsoft.com/sv-SE/privacystatement

Dynamic Yield

Vi använder tjänsterna från Dynamic Yield Ltd. (Highlands House, Basingstoke Road, Spencer Wood, Reading, Berkshire, England, RG7 1NT). Med Dynamic Yield optimerar vi vår webbplats så att din upplevelse på vår webbplats är skräddarsydd för dig genom anpassade rekommendationer och innehåll. Vi använder det sidinnehållet som du har tittat på för att rekommendera motsvarande eller tematisk relaterade produkter eller annat innehåll som är relevant för dig.

Dynamic Yield samlar in pseudonymiserad information om din användningsaktivitet på vår webbplats. I detta fall används cookies via vilka endast pseudonymiserad information lagras under ett slumpmässigt genererat ID (pseudonym). Din IP-adress lagras uteslutande anonymt. En direkt personlig referens är inte möjlig.

Dessutom kan du hitta mer information om Dynamic Yield och dess tracking-teknik under följande länk: Dataskydd Dynamic Yield

Typeform

Typeform är en tjänst som erbjuder skapande och hosting av onlineformulär. Vi använder formulären vid profilering av produkter för att kunna göra processen så enkel som möjligt, skapa erbjudande till våra kunder och för kontakt om frågor som gäller profilering av produkter. Vi använder även formulären för att skapa enkäter och få feedback om olika ämnen gällande t.ex. webbplatsen, katalogerna och andra tjänster. Vi ansvarar för innehållet i formulären och datainsamlingen, inte Typeform. Typeform är en tjänst från Typeform S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spanien (skatte-identifikationskod: C.I.F. B65831836).

Mer information om dataskydd och enskilda cookies hittar du på Typeforms hemsida: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt

Användandet av Typeform och sparandet av Typeform-cookies sker enligt artikel 6.1 f i GDPR. Vi som webbplatsägare har ett berättigat intresse att analysera besökarbeteenden och vår egen webbplats för att kunna optimera erbjudande och reklam.

Wistia

Wistia är en tjänst för hosting och inbäddning av videos för webbplatser. För att visa och spela upp videos använder vi Wistia Video Player. Vi använder videos med information (t.ex. en video som visar hur produkter utvecklas) och underhållning (t.ex. en video som visar hur handdukar kan vikas i speciella former) för våra kunder. Wistia samlar in data via videoanvändning av användaren. Det kan t.ex. vara hur mycket av videon som sågs, när en tittare pausat, spolat eller hoppat fram i videon eller antalet tittare per video. För att kunna identifiera detta använder Wistia cookies. Till det protokolleras även IP-adress, typ av enhet (desktop eller mobil), operativsystem, webbläsare, URL (sida som videon spelades upp på), internetleverantör, ort, region och land, session starttid (tid och datum för första videovisningen). Wistia är en tjänst som erbjuds av Wistia, Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, 02139 USA.

Mer information om dataskydd och teknologin bakom Wistia hittar du på: https://wistia.com/privacy

Användandet av Wistia och sparandet av Wistia-cookies sker enligt artikel 6.1 f i GDPR. Vi som webbplatsägare har ett berättigat intresse att analysera besökarbeteenden och vår egen webbplats för optimering av erbjudande och reklam.

Invändnings-/opt-out-möjligheter

Utöver inaktiveringsmetoderna som beskrivs ovan kan du i allmänhet förhindra targeting-teknikerna genom att göra en motsvarande cookie-inställning i din webbläsare. Dessutom har du möjlighet att inaktivera preferensbaserad annonsering med hjälp av preferenshanteraren som kan nås via en länk på varje annons.

6. Nyhetsbrev

Uppgiftsanvändning vid registrering för det elektroniska nyhetsbrevet

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs, eller som du särskilt angett, för att regelbundet kunna skicka dig det. Du måste ange din e-mailadress, resterande information är frivillig. Denna information använder vi uteslutande för att skicka ut nyhetsbrev till dig och lämnas inte vidare till tredje part.

Data som samlas in via registreringen till nyhetsbrev kommer att behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Du kan när som helst och med framtida verkan återkalla ditt samtycke. Det är alltid möjligt att avregistrera sig från nyhetsbrevet. Det kan antingen ske genom att du kontaktar webbplatsägaren, eller genom att du avregistrerar dig via en länk i slutet av varje nyhetsbrev. Data som sparats hos oss för andra ändamål förblir orörda.

Användning av uppgifter för e-mailreklam utan nyhetsbrevregistrering och din invändningsrätt

Om vi får din e-mailadress i samband med försäljningen av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot användningen av din e-mailadress, förbehåller vi oss rätten att, inom ramarna för våra legitima intressen, via e-mail regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande produkter i vårt sortiment. Din e-mailadress kommer då att behandlas i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR.

Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-mailadress, antingen genom att du kontaktar webbplatsägaren, eller genom att du avregistrerar dig via en länk i slutet av varje nyhetsbrev.

Nyhetsbrev och marknadsföring av webbplatsen

Nyhetsbrevet skickas ut av en tjänsteleverantör (Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 102 45 Berlin) på uppdrag från oss. Dina personuppgifter överförs till Emarsys och lagras där. Emarsys ger omfattande analysmöjligheter av hur nyhetsbrev öppnas och används. Vi använder oss även av Emarsys webbspårning, vilket gör det möjligt för oss att spåra dina aktiviteter och beteenden när du besöker vår webbplats - till exempel kategorierna du besöker, produkter du köper eller avstår från att köpa, liksom annan information som registrerats under ditt senaste besök på webbplatsen. Med hjälp av de uppgifter vi erhållit skapar vi en användarprofil för att visa dig skräddarsydda erbjudanden i nyhetsbrevet och på webbplatsen.

7. Plugins och verktyg

WhatsApp

Via WhatsApp svarar vi på frågor och informerar dig om oss och vårt utbud. För att använda tjänsten behöver vi ditt mobilnummer och information som bekräftar att du äger mobilnumret eller att dess ägare är införstådd med att tjänsten används.

När du registreras för tjänsten sparas ditt för- och efternamn, mobilnummer och datumet som du registrerades. Detta är ett belägg för din registrering av tjänsten som utesluter missbruk av tredje part. Annan data samlas inte in. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke för sparandet av datan, mobilnumret och dess användning. Detta kan du göra med ett WhatsApp-meddelande eller via e-mail. Behandlingen av personuppgifter sker enligt artikel 6.1 f i GDPR.

WhatsApp är en tjänst från WhatsApp Inc. som är en del av Facebook Inc. Vi använder WhatsApp endast som en extern tjänst och är inte ansvariga för innehåll eller data som delas, laddas upp eller behandlas via WhatsApp utanför vårt eget nätverk. Här gäller dataskyddsriktlinjerna från WhatsApp. Läs dataskyddsreglerna från WhatsApp noga innan du använder tjänsten (https://www.whatsapp.com/legal/). Genom användningen av WhatsApp accepterar du automatiskt dess riktlinjer.

Om du skriver ett meddelande via WhatsApp får vi tillgång till ditt mobilnummer. Vi använder detta numret för kommunikation med dig och innehållet i chatten endast för att besvara dina frågor.

Var uppmärksam på WhatsApps användarvillkor som vi inte har något inflytande över. När du installerar och använder WhatsApp på din mobiltelefon, accepterar du användarvillkoren från WhatsApp. Detta betyder bl.a. att WhatsApp Inc. har tillgång till ditt telefonnummer och dina sparade kontakter på telefonen. Vid frågor som har med personuppgifter att göra, skriv gärna ett e-mail eller telefonnummer som vi kan kontakta dig på eftersom vi inte svarar på sådana frågor via WhatsApp.

Enligt GDPR följer visa delar av WhatsApp inte de nya riktlinjerna för personuppgifter, t.ex. att lokalt sparade kontakter av WhatsApp-användare skickas till en server i USA, något som måste accepteras av användaren och annars inte är tillåtet. Vidare har det kritiserats att även om kommunikationen är end-to-end krypterad så bearbetas metadata i USA. Metadata är all typ av data som inte har direkt att göra med själva meddelandet, alltså även information om t.ex. när ett WhatsApp-meddelande skickats och mottagits. I WhatsApps FAQ om dataskydd bekräftar WhatsApp att information så som telefonnummer, information om de använda enheterna och frekvens av användningen ges vidare till Facebook. Detta är något som kritiseras av datainspektioner.

Google Web Fonts

Vi använder Web Fonts från Google som skapar en enhetlig presentation av typsnitt. När en sida öppnas laddar din webbläsare ner de nödvändiga Web Fonts i din webbläsar-cache, så att texter och typsnitt visas på rätt sätt. Därför måste din webbläsare anknytas till Googles server. Som ett resultat av detta får Google veta att vår webbplats har nåtts via din IP-adress. Användandet av Google Web Fonts utgör ett legitimt intresse för att erbjuda en enhetlig och tilltalande webbplats. Detta sker enligt artikel 6.1 f i GDPR. Om din webbläsare inte stödjer Web Fonts, används ett standardtypsnitt av din dator.

Mer information om Google Web Fonts hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=se

Google Maps (med samtycke)

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att säkerställa integriteten på vår webbplats, så är Google Maps inaktiverat när du först besöker vår webbplats. En direkt anslutning till Googles servrar kommer endast att upprättas om du aktiverar Google Maps själv (samtycke enligt artikel 6.1 a i GDPR). Detta förhindrar att dina data överförs till Google när du besöker sidan första gången.

Efter aktivering sparar Google Maps din IP-adress. Denna överförs sedan vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring efter aktivering av Google Maps.

För mer information om hur användardata hanteras, se Googles sekretesspolicy: https://www.google.se/intl/se/policies/privacy/

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA på vår webbplats som är en tjänst av Google Ireland Limited (”Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med reCAPTCHA kontrolleras om den angivna informationen på vår webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller ett automatiserat program. Här analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys sker automatiskt när en användare går in på vår webbplats. För analysen som reCAPTCHA gör används olika typer av information, t.ex. IP-adress, tid som en webbplatsbesökare tillbringar på webbplatsen eller användarens rörelser av datormusen. Datan som används vid analysen skickas sedan vidare till Google.

reCAPTCHA-analysen sker i bakgrunden och webbplatsbesökaren informeras inte om analysen.

Databehandlingen sker enligt artikel 6.1 f i GDPR. Vi som webbplatsägare har ett berättigat intresse att skydda vår webbplats mot missbruk av automatiserad spioneri och spam. Mer information om Google reCAPTCHA samt Googles sekretesspolicy hittar du här: https://policies.google.com/privacy?hl=se och https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

8. Mottagare utanför EU

Med undantag för den hantering som anges under rubriken 5 och 7 ger vi inte vidare dina personuppgifter till mottagare utanför Europeiska unionen eller EES. Den ovan nämnda behandlingen resulterar i en dataöverföring till servrarna hos de leverantörer vi anlitar. Dessa servrar finns, enligt leverantörerna, vanligtvis i USA. Dataöverföringen följer principerna hos det så kallade Privacy Shield, liksom de så kallade standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen.

9. Datasäkerhet

Alla uppgifter du personligen har angett, inklusive din betalningsinformation, kommer att överföras med hjälp av den vedertagna och säkra SSL/TLS-krypteringen (Secure Socket Layer och Transport Layer Security). SSL och TLS är säkra och beprövade metoder som även används vid samtliga betalningar för MasterCard och Visa. Du ser att det rör sig om en säker SSL-kryptering bland annat genom s:et i adressfältet i din webbläsare (d.v.s. https://...) eller genom låsikonen i din webbläsare. När SSL och TLS är aktiverat kan en tredje part inte läsa data som du delar med dig av till oss.

I övrigt använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter du lagrat hos oss mot manipulation, delvis eller fullständig förlust samt mot obehörig åtkomst genom tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt motsvarande den tekniska utvecklingen.

Den här versionen av integritetspolicyn gäller från och med 20200109.

Här hittar du versionen som var giltig 20180525 till och med 20200108.
Här hittar du versionen som var giltig till och med 20180524.

Senast besökt
Till toppen