Snabb leverans inom 3-5 arbetsdagar
Kundservice
08 - 557 76 796
Fraktfritt
över 6 000 kr
Betalning & Leverans
Kundservice
08 - 557 76 796
Kostenfreie Hotline (Mo-Fr | 10-18 Uhr)

Integritetspolicy

Vi är glada över ditt intresse för vår webshop. Skyddet av din integritet är väldigt viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy kan du alltid kontakta vår datasäkerhetsansvarigepå privacy@em-group.se, eller kontakta den som ansvarar för databehandlingen:

Erwin Müller Group Scandinavia AB
Hamngatan 4
211 22 Malmö

Telefon:          08-557 76 796
E-mail:           privacy@em-group.se

Behandlingen av dina personuppgifter är indelad i två kategorier:

1. För avtalsgenomförande och för reklamändamål, såsom utskick av nyhetsbrev eller reklam, behandlar vi alla nödvändiga uppgifter. Externa tjänsteleverantörer som är inblandade i avtalsgenomförandet, t.ex. logistikföretag eller betalningsleverantörer, kommer att få ta del av dina uppgifter i den utsträckning detta krävs.

2. När du besöker vår webshop utbyter din enhet och vår server automatiskt olika uppgifter, bland annat kan det vara personuppgifter. Den information som samlas in på detta sätt kommer vi bl.a. använda för att optimera vår webshop eller för att visa annonser i din enhets webbläsare.

I det här avsnittet får du veta mer om för vilka syften personuppgifterna behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen, de legitima intressen som vi eller en tredje part har och vilka mottagarkategorierna är.

Insamling och användning av uppgifter för avtalsgenomförande och öppnande av kundkonto

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra avtalet och öppna ett kundkonto, om du frivilligt informerar oss om detta vid din beställning, antingen när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller via e-mail) eller när du öppnar ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. 

I huvudsak rör det sig om följande uppgifter: 

 • Förnamn, efternamn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-maildress
 • Faktura- och betalningsuppgifter
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer


Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter för avtalsgenomförandet är artikel 6 paragraf 1 b GDPR. Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev med din e-mailadress, skickar vi, baserat på artikel 6 paragraf 1 c i GDPR, ett bekräftelsemail. På grundval av artikel 6 paragraf 1 f förbehåller vi oss rätten att skicka ett nyhetsbrev med liknande produkterbjudanden när du har genomfört ett köp, förutsatt att du inte har invänt mot detta. Såvida vi inte använder dina kontaktuppgifter för reklamändamål, får vi spara de uppgifter som samlats in för genomförandet av avtalet fram till utgången av de lagstadgade eller möjliga avtalsgarantierna och garantirätten. Efter utgången av denna period behåller vi de uppgifter som krävs enligt handels- och skattelagstiftningen under de lagstadgade perioderna. Under denna period (vanligtvis tio år efter avtalets slut) kommer uppgifterna endast att behandlas i händelse av en granskning av skattemyndigheterna.

Att skapa ett kundkonto är frivilligt och sker utifrån ditt samtycke i den mening som avses i artikel 6 paragraf 1 a i GDPR. Du kan när som helst visa och ändra uppgifter som lagrats på ditt kundkonto.

För att genomföra köpeavtalet krävs dessutom följande databehandling:

Uppgiftsöverföring för genomförandet av avtalet, identitets- och kreditbedömning

När betalningar behandlas kommer vi att vidarebefordra nödvändiga betalningsuppgifter till det kreditinstitut och den eventuella betaltjänstleverantör som vi anlitat, eller till den betaltjänst som du valde i beställningsprocessen. 

Vi använder betaltjänstleverantörer som har säte i ett land utanför Europeiska unionen. Överföringen av personuppgifter till dessa företag sker endast i samband med det nödvändiga avtalsgenomförandet.

Vid behov verifierar vi din identitet enligt den rättsliga grunden i artikel 6 paragraf 1 b och f i GDPR, med hjälp av information från tjänsteleverantörer. Detta sker utifrån vår strävan att skydda din identitet och undvika bedrägeriförsök på vår bekostnad. Omständigheterna för och resultatet av vår förfrågan kommer att läggas till ditt kundkonto eller gästkonto under den tid avtalet varar.

Kreditbedömning och scoring

Då vi levererar innan vi erhållit betalning, t.ex. vid köp på faktura, förbehåller vi oss rätten att inhämta identitets- och kreditinformation från specialiserade serviceföretag (kreditvärderingsföretag) för att skydda våra legitima intressen. För detta ändamål överför vi de nödvändiga personuppgifterna för kreditbedömning till följande företag:

Creditsafe i Sverige AB
Box 320
401 25 Göteborg

Kreditinformationen kan innehålla sannolikhetsvärden (score-värden) som räknas fram utifrån vetenskapligt erkända matematisk-statistiska metoder och bland annat innefattar adressuppgifter. Vi använder den information vi får fram för att fatta ett välavvägt beslut om att upprätta, genomföra eller säga upp avtalsförhållandet. Vi tar hänsyn till dina skyddsvärda intressen i enlighet med lagstiftningen.

De rättsliga grunderna för dessa överföringar är artikel 6 paragraf 1 b och artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Överföringar på grundval av dessa bestämmelser får endast ske i den utsträckning det är nödvändigt för att skydda vårt företags eller tredje parts legitima intressen, och får inte överväga de registrerades grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Du har möjlighet att framlägga din syn till ovannämnda företag och bestrida beslutet.

Databehandling för annonseringsändamål

På grundval av artikel 6 paragraf 1 f i GDPR har de ansvariga ett berättigat intresse av databehandling för annonseringsändamål. För att kunna kontakta kunderna på ett personligt sätt förbehåller vi oss också rätten att utifrån denna rättsliga grund använda förnamn, efternamn, organisationsnummer, gata, postnummer och ort. Hur länge personuppgifterna sparas för reklamändamål beror på om lagringen krävs för detta ändamål. Uppgifterna raderas senast två år efter att de senast använts i annonseringssammanhang.

Egna annonseringsändamål och tredje parts

Såvida du har ingått ett avtal med oss eller blivit tillskickad ett reklammeddelande kommer vi att betrakta dig som en befintlig eller potentiell kund. I dessa fall behandlar vi ditt namn och din adress för att ge dig information om nya produkter och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att, i relation till våra legitima intressen, överföra dina postadressuppgifter till noggrant utvalda avtalspartners inom områdena postorder, telekommunikation och leverantörer av liknande produkter, så att även de kan informera dig om sina produkter.

Intressebaserade annonser

För att du endast ska motta annonser som förmodas vara intressanta för dig kategoriserar vi din kundprofil och kompletterar den med ytterligare information. Här används statistisk information såväl som information om dig själv (t.ex. grundläggande uppgifter för din kundprofil). Syftet är att erbjuda dig annonser som enbart är inriktade på dina faktiska eller förmodade behov och att inte besvära dig med ointressanta annonser.

Databehandling vid annonsutskick

Annonsutskicken tillhandahålls av en tjänsteutövare som vi anlitar och vidarebefordrar dina uppgifter till.

Invändningsrätt         

Du kan när som helst, kostnadsfritt och med framtida verkan, invända mot databehandlingen för ovannämnda ändamål för den aktuella kommunikationskanalen. Allt du behöver göra är att skicka ett e-mail eller ett brev till de kontaktuppgifter som angetts tidigare.

Om du motsätter dig detta kommer den aktuella kontaktadressen spärras för vidare behandling för annonseringsändamål. Du kan i undantagsfall, även efter att vi mottagit din invändning, bli tillskickad annonsmaterial. Detta är av tekniska skäl och beror på den nödvändiga ledtiden för annonser. Det innebär inte att din invändning inte beaktas.

Uppgiftsanvändning vid registrering för elektroniska nyhetsbrevet

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev använder vi de uppgifter som krävs, eller som du särskilt angett, för att regelbundet kunna skicka dig det. Efter att du angett din e-maildress i registreringsfältet kommer du att få ett e-mail som bekräftar din registrering. Genom inmatningen och genom att klicka på registreringsknappen kommer din e-mailadress att upptas i vår distributionslista. Din e-mailadress kommer då att behandlas på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 a i GDPR. Du kan när som helst, och med framtida verkan, återkalla ditt samtycke. Det är alltid möjligt att avregistrera sig från nyhetsbrevet. Det kan antingen ske genom att man använder de kontaktuppgifter som hittas på utgivarsidan för att skicka ett meddelande, eller genom att man avregistrerar sig via en särskild länk i slutet av varje nyhetsbrev.

Användning av uppgifter för e-mailreklam utan nyhetsbrevregistrering och din invändningsrätt

Om vi får din e-mailadress i samband med försäljningen av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot användningen av din e-mailadress, förbehåller vi oss rätten att, inom ramarna för våra legitima intressen, via e-mail regelbundet skicka dig erbjudanden om liknande produkter i vårt sortiment. Din e-mailadress kommer då att behandlas i enlighet med artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-mailadress, antingen genom att du använder de kontaktuppgifter som hittas på utgivarsidan för att skicka ett meddelande, eller klickar på en särskild länk i slutet av varje nyhetsbrev.  

Internetteknik

Användning av cookies

För att göra besöket i vår webshop smidigt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi på olika sidor så kallade cookies. Om personuppgifter behandlas med dessa cookies sker detta utifrån artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Vårt intresse för att optimera vår webshop anses vara berättigat enligt den ovan nämnda rättsliga grunden. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder tas bort efter att webbläsarsessionen avslutats, det vill säga efter att du har stängt ner din webbläsare (så kallade sessions-cookies). Andra cookies stannar kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (beständiga cookies). Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill godkänna dem eller om du vill utesluta godkännandet av cookies i specifika fall eller helt och hållet. Om du inte accepterar cookies kan det begränsa funktionerna i vår webshop.

Google Analytics

För att främja den behovsinriktade utformningen och den fortlöpande optimeringen av våra sidor använder vi oss – baserat på artikel 6 paragraf 1 f i GDPR – av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). I detta sammanhang skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies används. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats, är till exempel:

 • Webbläsartyp/-version
 • Använt operativsystem
 • Hänvisningsadress (den tidigare besökta sidan)
 • Värdnamn för åtkomstdator (IP-adress)
 • Tid för serverbegäran


Detta överförs till Googles server i USA och sparas där. Informationen används för att utvärdera användningen av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteten och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbsideaktiviteten och internetanvändningen, i syfte att göra marknadsundersökningar och skapa en behovsanpassad webbdesign. Denna information kan även överföras till tredje part, såvida lagen kräver det eller om tredje part har uppdraget att behandla dessa uppgifter. Din IP-adress kommer under inga omständigheter att sammanföras med annan data som tillhandahålls av Google. IP-adressen anonymiseras, så att en tillordning inte är möjlig (så kallad IP-maskning).

Du kan förhindra att cookies installeras genom att ställa in detta i din webbläsare. Det kan då emellertid hända att inte alla funktioner på denna webbplats kan utnyttjas fullt ut. Genom att ladda ner och installera webbläsartillägget Add-on kan du också förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) samt förhindra att Google behandlar dessa uppgifter. Mer information om dataskydd i samband med Google Analytics hittas på Google Analytics webbsida.

Funktion för att lämna omdömen på denna webbsida

Efter ditt köp skickar vi dig ett e-mail och ber dig lämna ett omdöme om den köpta produkten. Du kan sedan lämna ditt omdöme på denna webbsida. Förutom din kommentar innehåller omdömesfunktionen på denna sida även information om när kommentaren skapades, din e-maildress och, om du inte är anonym, den information du frivilligt har sparat.

Omdömets lagringstid

Kommentarer och relaterade uppgifter (t.ex. e-mailadress, namn) lagras och finns kvar på vår webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats fullständigt, eller kommentarer måste raderas av juridiska skäl (t.ex. om det rör sig om stötande kommentarer).

Rättslig grund

Lagringen av kommentarerna sker på grundval av ditt samtycke (artikel 6 paragraf 1 a i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För att göra det räcker det med att du skickar ett vanligt e-mail till oss. Lagligheten av den redan utförda databehandlingen förblir opåverkad av återkallandet.

Targeting

De targeting-åtgärder som anges nedan och används av oss implementeras på grundval av artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Med hjälp av targeting-åtgärderna vill vi se till att det endast visas sådana annonser på dina enheter som har sin grund i dina faktiska eller förmodade intressen. Det ligger både i ditt och vårt intresse att inte besvära dig med annonser som är ointressanta för dig.

Nyhetsbrev & marknadsföring av webshoppen

Nyhetsbrevet skickas ut av en tjänsteleverantör (Emarsys Interactive Services GmbH, Stralauer Allee 6, 102 45 Berlin) som en del av en behandling på våra vägnar.

Dina personuppgifter kommer att överföras till Emarsys och lagras där. Emarsys ger omfattande analysmöjligheter av hur nyhetsbrev öppnas och används. Vi använder oss även av Emarsys webbspårning, vilket gör det möjligt för oss att spåra dina aktiviteter och beteenden när du besöker vår webbsida - till exempel kategorierna du besöker, produkter du köper eller avstår från att köpa, liksom annan information som registrerats under ditt senaste besök på webbsidan. Med hjälp av de uppgifter vi erhållit skapar vi en användarprofil för att visa dig skräddarsydda erbjudanden i nyhetsbrevet och i webshoppen.

Retargeting

Vi använder oss även av Google AdWords retargeting-tekniker. Det gör det möjligt för oss att göra vårt onlineerbjudande till dig intressantare. För detta finns en cookie med vars hjälp uppgifter om preferenser samlas in genom användning av pseudonymer. Utifrån denna information kommer du att visas intressebaserade annonser för våra erbjudanden på våra partners webbsidor. Inga personuppgifter lagras och inga användarprofiler med personuppgifter förbinds med dig. Cookien lagras i 30 dagar och tas sedan bort automatiskt.

Google AdWords Remarketing

Via Google Adwords annonserar vi för denna webbsida i Googles sökresultat samt på tredje parters hemsidor. När du besöker vår webbsida används den så kallade remarketing-cookien från Google, som med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och utifrån de sidor du besöker möjliggör en intressebaserad annonsering. Detta syftar till att skydda vårt legitima intresse av en optimal marknadsföring av vår webshop.

Ytterligare behandling kommer endast att ske om du har kommit överens med Google om att din webbläsar- och apphistorik ska kopplas till ditt Google-konto, och att information från ditt Google-konto kommer att användas för att anpassa de annonser som visas för dig. Om du i det här fallet är inloggad på Google när du besöker vår webbsida använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på flera enheter. För att göra detta kommer Google tillfälligt att sammanföra dina personuppgifter med Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Google AdWords Remarketing är ett erbjudande från Google LLC (www.google.se). Google LLC har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Enligt överenskommelsen mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare etablerat en lämplig dataskyddsnivå för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan avaktivera remarketing-cookien via denna länk. Dessutom kan du via Digital Advertising Alliance få information om cookies och göra inställningar.

Invändnings-/opt-out-möjligheter

Utöver deaktiveringsmetoderna som beskrivs ovan kan du i allmänhet förhindra targeting-teknikerna genom att göra en motsvarande cookie-inställning i din webbläsare. Dessutom har du möjlighet att avaktivera preferensbaserad annonsering med hjälp av preferenshanteraren som finns tillgänglig här. 

Mottagare utanför EU

Med undantag för den hantering som anges under rubriken ”Internettekniker” avslöjar vi inte din information till mottagare utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den ovan nämnda behandlingen resulterar i en dataöverföring till servrarna hos de leverantörer vi anlitar, som erbjuder spårnings- eller targetingtjänster. Dessa servrar är belägna i USA. Dataöverföringen följer principerna hos det så kallade Privacy Shield, liksom de så kallade standardavtalsklausulerna från Europeiska kommissionen.

Dina rättigheter

Förutom din rätt att återkalla ett samtycke har du, om det finns lagstöd för detta, följande rättigheter:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som är lagrade hos oss i enlighet med artikel 15 i GDPR; i synnerhet kan du få information om syftet med behandlingen, personuppgiftskategorierna, mottagarkategorierna som dina uppgifter har spridits eller kommer att spridas till, den planerade lagringstiden, samt var dina uppgifter kommer ifrån om de inte har samlas in direkt från dig.
 • Rätt till korrigering av felaktiga eller komplettering av korrekta uppgifter enligt artikel 16 i GDPR.
 • Rätt att radera dina lagrade uppgifter i enlighet med artikel 17 i GDPR, såvida inga lagstadgade eller avtalsenliga lagringsperioder eller andra lagstadgade skyldigheter eller rättigheter för ytterligare lagring ska efterlevas.
 • Rätt till begränsning av behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 18 i GDPR, om du bestrider uppgifternas riktighet, eller om behandlingen är olaglig, men du avvisar att uppgifterna ska raderas; om den ansvariga inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för fastställandet, utövandet eller försvaret av rättsanspråk, eller om du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21 i GDPR.
 • Rätt till uppgiftsöverföring enligt artikel 20 i GDPR, dvs. rätten att överföra utvalda uppgifter, lagrade av oss, i ett gängse maskinläsbart format, eller att begära överföring till en annan ansvarig.
 • Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din bostadsort, där ditt jobb finns eller den ort där vi har vårt huvudkontor.

Invändningsrätt

Enligt villkoren i artikel 21 paragraf 1 i GDPR kan man invända mot uppgiftsbehandling av skäl som härrör från den registrerades särskilda situation.

Ovanstående allmänna invändningsrätt gäller för alla behandlingsändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy, som har sin grundval i artikel 6 paragraf 1 f i GDPR. Till skillnad från den särskilda rätten till invändning mot uppgiftsbehandling för annonseringsändamål, är vi enligt GDPR endast skyldiga att medge en sådan allmän invändning om du anför skäl som är av avgörande betydelse (t.ex. eventuell fara för liv eller hälsa). Dessutom finns det möjlighet att kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss eller vår dataskyddsansvarige.

Datasäkerhet

Alla uppgifter du personligen har överfört, inklusive din betalningsinformation, kommer att överföras med hjälp av den vedertagna och säkra SSL-standarden (Secure Socket Layer). SSL är en säker och beprövad standard som t.ex. används för internetbanker. Du ser att det rör sig om en säker SSL-anslutning bland annat genom s:et i adressfältet i din webbläsare (dvs https://...) eller genom låsikonen längst ner i din webbläsare.

I övrigt använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter du lagrat hos oss mot manipulation, delvis eller fullständig förlust samt mot obehörig åtkomst genom tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt motsvarande den tekniska utvecklingen.

Den här versionen av integritetspolicyn gäller från och med 20180525.

Här hittar du den tidigare versionen av integritetspolicyn som var giltig till och med 20180524.

Senast besökt
Till toppen